Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення сімнадцятої позачергової сесії сільської ради VII cкликання

 

                                 УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 1

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про внесення змін до Положення про

порядок та умови виплати одноразової

матеріальної допомоги громадянам,

що зареєстровані на території Розсошанської

сільської ради ОТГ на 2017-2020 роки

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови Дячка В.В. Про внесення змін до Положення про порядок та умови виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам, що зареєстровані на території Розсошанської

сільської ради ОТГ на 2017-2020 роки та керуючись  Законом України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Виконавчому комітету сільської ради  вивчити питання щодо внесення змін до  Положення про порядок та умови виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам, що зареєстровані на території Розсошанської

сільської ради ОТГ на 2017-2020 роки і винести на розгляд чергової сесії сільської ради питання .

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Смоляк Л.М.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

                                   УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 2

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження Положення про порядок залучення

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури території населених пунктів

Розсошанської сільської ради 

 

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку громади та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, керуючись статтями 27, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті  40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи доручення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2012 №7/15-10782, Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Порядком надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складом та змістом, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.11 №109, Бюджетним кодексом України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок залучення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради, (додається ). 

 

2.Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів кої селищної ради згідно з додатком 2 (додається).

 3.Просити інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області повідомляти Розсошанську сільської  раду про видачу дозволів на виконання будівельних  робіт фізичним і юридичним особам з метою контролю за укладанням  договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради.

 

4.Секретарю сільської ради Смоляк Л.М. протягом двох тижнів забезпечити оприлюднення даного рішення (регуляторного акту)  в засобах масової інформації, розмістити на дошці оголошень сільскої ради та на офіційному сайті Розсошанської сільської ради

 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з комісія з питань бюджетну, фінансів та планування соціально-економічного розвитку;

 Сільський голова                       В.В.Дячок 

Додаток 1 до рішення № 2 17-ї  позачергової сесії сільської ради 7-го скликання від 26.04.2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради

                   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради (надалі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.40), Закону України «Про інвестиційну діяльність», Бюджетного Кодексу України.

1.2.Положенням встановлюється порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів ійської селищної ради та визначається:

 • коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради;
 • об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний узяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської  ради;
 • розмір пайової участі.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 3.5. цього Порядку), які:

1.3.1.здійснюють в адміністративних межах території населених пунктів Розсошанської сільської ради будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкту  будь-якого призначення;

1.3.2.змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, у т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

                                2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.У цьому Порядку  терміни та визначення вживаються у такому значенні:

будівництво – нове будівництво (спорудження нового об’єкта), реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація, капітальний ремонт об'єктів будівництва;

об`єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг) на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування яких здійснює інвестор або забудовник та які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;

інвестор – юридична (фізична) особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або в користуванні земельну ділянку і подала в установленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

пайова участь – кошти, що вносяться замовниками до сільського бюджету у відповідності до цього Порядку (далі – пайова участь);

договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником (інвестором) та сільською радою (сільским головою від імені сільскої ради), з метою участі замовників (інвесторів) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської  ради;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування території населених пунктів Розсошанської сільської  ради;

соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

3. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ

3.1.Замовник (інвестор), який має намір здійснити будівництво об’єкта на території населених пунктів Розсошанської сільської  ради, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської  ради (далі – інфраструктура громади), крім випадків, передбачених пунктом 3.5 цього Порядку.

3.2.Виконавчий комітет Розсошанської сільської  ради у рішенні про надання погодження Замовнику на будівництво, реконструкцію (у тому числі зміну функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудову, надбудову існуючих об’єктів, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.3.5 цього Порядку), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Замовника щодо укладання договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури громади (далі – Договір про пайову участь (додаток 2).

Дане рішення є офіційним повідомленням Замовнику про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури громади та договірних зобов’язань у частині дотримання визначених термінів укладення договору пайової участі.

3.3.Замовники (інвестори) залучаються до участі у розвитку інфраструктури громади на підставі договору про пайову участь.

3.4.Пайова участь замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури громади полягає у відрахуванні замовником (інвестором), до прийняття об’єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до бюджету розвитку селищного бюджету (до селищного цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади – після його створення) у порядку та в розмірі, встановленому цим Порядком, на підставі договору про пайову участь.

3.5.До пайової участі у розвитку інфраструктури громади не залучаються замовники у випадку здійснення будівництва:

 • об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 • будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами конкурсів або аукціонів;
 • об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 • об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього  сервісу).

 

4. РОЗМІР ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

4.1.Розмір коштів пайової участі на розвиток інфраструктури громади визначається згідно з цим Порядком, у залежності від потужності, із врахуванням обсягу інвестицій, соціально-економічного значення об’єкта, кількості збережених та додатково створених робочих місць, наявності інженерних мереж, і не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного чинним законодавством України.

4.2.Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеного з Розсошанською сільською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

4.3.Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником (інвестором) інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури громади зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади селищної ради.

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури громади, за зверненням замовника (інвестора), приймає рішення про відшкодування замовнику (інвестору) різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури громади.

4.4.Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва».

У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

У випадку, якщо в технічному паспорті на будівлю відсутня інвентаризаційна вартість об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва визначається, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Хмельницької області станом на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки, або виходячи з нормативної оцінки одиниці створеної потужності.

4.5.Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади  визначається у відповідності до пунктів 4.2. і 4.3. цього Порядку і становить у разі будівництва (реконструкції):

4.5.1.нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) – не більше 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

4.5.2.житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) – не більше 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

4.5.3.житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) - розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 4.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 4.5.2.);

4.5.4.За зверненням замовника (інвестора) щодо встановлення йому відсотка пайової участі та укладення договору про пайову участь заява разом з доданими до неї документами, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками, розглядається протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації на сесії Розсошанської сільської ради (у міжсесійний період – на засіданні виконавчого комітету сільської ради з подальшим затвердженням на сесії сільської ради).

4.5.Кошти пайової участі сплачуються  в повному обсязі замовником (інвестором) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається Договором.

4.6.Кошти пайової участі перераховуються замовником (інвестором) у грошовій безготівковій формі у повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у терміни, що визначаються Договором, до бюджету розвитку сільського бюджету (до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади – після його створення), призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»). Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

4.7.У разі сплати замовником (інвестором) коштів пайової участі, згідно з Договором, головний бухгалтер сільської ради надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету села. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок замовника будівництва у розвиток інфраструктури громади.

4.8.Рішення про оформлення права власності на новозбудовані (реконструйовані) об’єкти нерухомого майна приймається виконавчим комітетом сільської ради виключно за наявності Договору, підписаного Сторонами, та/або за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору.

4.9.У випадку внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури громади для всіх об’єктів на території громади встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

                        5. ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури громади здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади (далі – договір про пайову участь), що укладається між Замовником та Розсошанською сільською радою в особі Розсошанської сільського голови.

5.2.Замовник (інвестор) звертається до виконавчого комітету сільської ради із зверненням про виконання Розрахунку розміру пайової участі та встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури громади  для подальшого укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади.

5.3.Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Порядку,  договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію. У виняткових випадках, якщо замовник (інвестор) з певних причин до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію не уклав Договір з сільською радою про пайову участь, Договір укладається до оформлення права власності на новозбудований (реконструйований) проект.

5.4.Договір укладається не пізніше, ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні  щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

До звернення щодо встановлення відсотка пайової участі та укладення договору про пайову участь замовником (інвестором) додаються такі документи:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником (копія);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи);

- копія 1, 2 та 11 сторінки паспорта (для фізичної особи);

- довідка щодо реквізитів юридичної особи та прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

5.5.Підставою для укладення договору є відповідне рішення сесії Розсошанської сільської ради (у міжсесійний період – рішення виконавчого комітету Розсошанської сільської ради), яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури громади.

5.6.Спеціаліст-землевпорядник селищної ради готує проект Договору відповідно до прийнятого рішення сесії (виконкому) та направляє його Замовнику для підписання.

Не пізніше, ніж через 2 робочих дні, Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору.

5.7.Договір, укладений між селищною радою та Замовником, підписується селищним головою.

5.8.Договір укладається у двох примірниках, один з яких надається замовнику, другий – спеціалісту-землевпоряднику селищної ради.

5.9. Істотними умовами Договору є:

-  розмір пайової участі, який встановлюється рішенням сесії (виконкому) сільської ради на підставі звернення замовника та з врахуванням обсягу інвестицій, соціально-економічного значення об’єкта, кількості збережених та додатково створених робочих місць;

-  терміни (графік) сплати коштів пайової участі;

-  відповідальність сторін.

5.10.Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури громади.

6. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗАМОВНИКА

6.1.Розрахунок розміру пайової участі виконується бухгалтерією селищної ради нре пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про його укладання, але до прийняття об»єкта будівництва в експлуатацію.

6.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування (без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій), визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи);

- копію 1, 2 та 11 сторінки паспорта (для фізичної особи);

- довідку щодо реквізитів юридичної особи та прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

- висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

6.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

П = (З- З буд. інші) × В

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.);

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.;

З буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.;

В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) селищної ради.

6.4.При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір коштів на розвиток інфраструктури розраховується як сума двох складових П=П1+П2, де:


П1 – величина участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку (П1=Збж х В, де Збж - кошторисна вартість будівництва житла, яка визначається як питома вага загальної площі житла у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта);


П2 – величина участі замовника розрахована за нормативом, відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень (П2 =Зпр х В, де Зпр - кошторисна вартість будівництва вбудовано-прибудованих приміщень, яка визначається у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта).

6.5.Сума розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади може змінюватися в разі коригування проекту будівництва (реконструкції), збільшення площі забудови (реконструкції), збільшення загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту, змін чинного законодавства, про що сторони мають укласти додаткову угоду.


6.6. У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю, або виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Хмельницької області станом на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

6.7.Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

7.1.Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади.

7.2.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади, приймає Червоноармійська селищна рада.

8. ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

8.1.Контроль за своєчасністю нарахування (розрахунку), внесення в реєстр договорів та сплати пайових внесків здійснює виконавець.

8.2.Проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштової адреси, оформлення права власності на новозбудоване (реконструйоване) нерухоме майно приймаються до розгляду виключно за наявності Договору про пайову участь та/або довідки про фактичне зарахування коштів пайової участі до бюджету міста, або інформується про відсутність укладеного Договору (сплати пайового внеску).

8.3.Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:

8.3.1. за виконанням вимог рішень виконавчого комітету селищної ради про надання погодження Замовнику на будівництво, реконструкцію (у тому числі зміну функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудову, надбудову існуючих об’єктів, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.3.5 цього Порядку) щодо зобов’язання замовника укласти з селищною радою Договір – спеціаліста-землевпорядника селищної ради та головний бухгалтер селищної ради;

8.3.2. за проведення розрахунку до Договору – бухгалтерію Розсошанської сільської ради;

8.3.3. за наявністю договору про пайову участь та платіжних документів при оформленні права власності на об’єкт нерухомого майна – секретаря Розсошанської сільської ради;

8.3.4. за виконанням фінансових зобов’язань – бухгалтерію Розсошанської сільської ради;

8.3.5. за збереженням Договорів – спеціаліста – землевпорядника Розсошанської сільської ради

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

9.2.Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

9.3.У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури громади, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до чинного законодавства.

9.4.У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

9.5.Відсутність договору про пайову участь та/або довідки про повну сплату пайової участі є підставою для відмови у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта, а також є підставою для відмови у прийнятті рішення виконавчого комітету щодо погодження права власності на об’єкт, який будувався (реконструювався), та присвоєння йому поштової адреси.

9.6. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури громади, вирішуються у судовому порядку.

9.7. Цей Порядок набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території міста, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію в порядку, встановленому чинним законодавством.

У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, цей Порядок продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

Секретар сільської ради                             Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення  № 2  17-ї  позачергової сесії сільської ради 7-го скликання від 26.04.2017 року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  території населених пунктів Розсошанської сільської  ради

с. Розсоша                                                                                                                         «___» ___________ 20__ р.

Розсошанська сільська рада в особі сільського голови Дячка Василя Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», надалі «Сторона 1» з однієї сторони і __________________________________________________________________

(назва підприємства, організації або прізвище фізичної особи)

в подальшому «Сторона 2», що діє на підставі __________________________________________, з другої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Сторона 1 зобов’язується взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради та перерахувати кошти до бюджету розвитку сільської бюджету (до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади – після його створення), призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») згідно з Порядком, затвердженим рішенням сільської ради від _____________№ ___, а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний рахунок.

2. Обов’язки сторін

2.1.Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань Сторони 2 у сфері містобудівної діяльності.

2.1.2.Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.

2.1.3.Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від ___________ №___, та з урахуванням встановленого сільською радою (виконкомом сільської ради) відсотка пайової участі.

2.1.4.Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до сільського бюджету.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, чинних норм і правил, а також Правил благоустрою і утримання території громади.

2.2.2.Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування.

2.2.3.Сплатити кошти пайової участі в сумі _______________________________________згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури громади до сільського бюджету на розрахунковий рахунок №__________________ у _________________________________

          (назва банку)

(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») на умовах і в терміни, передбачені даним Договором.

3. Права сторін

3.1.Сторона 1 має право:

3.1.1.Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури громади сільської ради.

3.1.2.Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору.

3.1.3.Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури громади.

3.2.Сторона 2 має право:

3.2.1.Реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) відповідно до погодженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території сільської ради, відведеній для будівництва (реконструкції).

3.2.2.Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.3.Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Розмір залучених коштів та порядок їх внесення

4.1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури територій населених пунктів селищної ради, затвердженого рішенням  сільської ради  від ______________№___та рішення виконавчого комітету сільської ради від ________№_____ розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури громади становить ___% від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва, яка визначена проектно-кошторисною документацією об’єкта містобудування, що затверджена в установленому законодавством порядку та щодо якої має місце позитивний висновок комплексної державної експертизи, а щодо об’єктів, відносно яких, згідно з чинним законодавством, зазначена експертиза не здійснюється, проектна документація затверджена в установленому законодавством порядку.

Кошторисна вартість об’єкта  будівництва _________ грн., величина пайової участі у розвитку інфраструктури громади згідно з розрахунком становить ___________ гривень.

4.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок.

4.3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до ________________ або частинами з розстрочкою платежу відповідно до графіку.

4.4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) кошти на розвиток інфраструктури громади сільської ради, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкта містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору. Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити,  розраховується у відсотках, зазначених  у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта містобудування.

4.5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, надлишково сплачена сума  Стороні 2 не повертається.

5. Відповідальність сторін та термін дії договору

5.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несіть відповідальність відповідно до чинного законодавства, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від  26.04.2017 р.   № 2.

5.2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 0,5% облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Додаткові вимоги

6.1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору.

6.2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте в установленому законом порядку.

6.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

6.4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

7.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін    

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                           ______________________

_____________________________                         ______________________

_____________________________                         ______________________

_____________________________                         ______________________

 

М.П.                                                                              М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РОЗСОШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 «_____»__________20___р.                                                                                                с. Розсоша

Розсошанська сільська рада в особі

_______________________________________________________________,

(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку,

та______________________________________________________________

(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договорудля юридичних осіб)

далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади сільської ради від «  26 » квітня 2017 р. № 2  домовилися про таке:

1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури громади сільської ради у зв'язку з будівництвом об'єкта ____________________________, що знаходиться за адресою: ______________________________________, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від « 26 » квітня 2017р. № 2 (далі за текстом — Порядок).

2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме:

_______________________________________________________________ ,

5. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо): ________________________________________________.

6. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить:

 _______________________________________________________________

7. Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять: ___________________________________________________________.

8. Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури громади сільської ради, на момент підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та прописом).

9.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Розсошанської сільської ради (виконавчого комітету) від _______________ №__ становить: _______________________________________.

10.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та становить: (зазначити розрахункову формулу)

11.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у спеціаліста з питань юридичного забезпечення Розсошанської сільської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади сільської ради від « 26» квітня  2017 р. № 2, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                           ______________________

_____________________________                         _____________________

_____________________________                         ______________________

_____________________________                         ______________________

 М.П.                                                                                М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК ОПЛАТИ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 «_____» __________ 20__р.                                                                                                            с. Розсоша

 

Розсошанська сільська рада в особі _____________________________________________________________________________

(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _____________________________________________________________________________

(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договорудля юридичних осіб)

 далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади сільської ради від «__» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке:

 1. Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

 __________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

2. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у Розсошанській сільській раді. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади сільської ради від «___» ______ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                            ______________________

_____________________________                          ______________________

_____________________________                          ______________________

_____________________________                          ______________________

 М.П.                                                                                 М.П.

 

 

 

 

 З набранням чинності з 12 березня 2011 року Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038 (далі – Закон № 3038) до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон України) надходять численні запити учасників будівництва з проханням надати відповідні роз’яснення з питань застосування окремих норм Закону № 3038 щодо регламентування питань пайової участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – інфраструктура) населених пунктів у зв’язку з чим Мінрегіон України роз’яснює.

Щодо терміну набуття чинності норм статті 40 Закону № 3038 та встановлення вимог до замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Згідно з нормами пункту 1 розділу V Прикінцевих положень Закону № 3038 статття 40 цього Закону набрала чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, а саме – з 12 березня 2011 року, за виключенням норми, встановленої частиною третьою та абзацом сьомим частини девۥятої статті 40, чинність якої настає 1 січня 2013 року.

Звертаємо увагу, що частиною третьою та абзацом сьомим частини девۥятої статті 40 Закону № 3038 встановлено норму, згідно з якою замовник будівництва має перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто до 1 січня 2013 року замовник будівництва у порядку, визначеному органом місцевого самоврядування, мають право на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, але не пізніше 01.01.2013, часу, коли набуває чинності інша законодавча норма.

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування, так і замовників будівництва житлових об’єктів на те, що на сьогодні чинними є норма, встановлена частиною п’ятою статті 3 Закону України від 25.12.2008 № 800 «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», якою обумовлено порядок відстрочення сплати замовниками будівництва житлових об’єктів пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів. Положення зазначеної норми можуть бути враховані органами місцевого самоврядування під час розроблення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі для врегулювання питань щодо відстрочення сплати зазначених коштів.

Отже, органи місцевого самоврядування мають право на вимогу до замовника будівництва щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту з моменту заявлення останнім наміру щодо забудови відповідної земельної ділянки.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, який наділений відповідними повноваженнями, відповідно до встановленого згідно з Законом № 3038 порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту, у своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні такого замовника, або у рішенні про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову в обов’язковому порядку обумовлює питання відносно зобов’язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Враховуючи, що орган місцевого самоврядування відповідно до своїх самоврядних повноважень має право звільнити замовника будівництва відповідного об’єкта будівництва від сплати коштів пайової участі понад ті норми, які встановлені законом, виходячи зі значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої такому органу території, у названих вище рішеннях мають бути обумовлені умови (підстави) щодо звільнення замовника будівництва від сплати коштів пайової участі за відповідним об’єктом будівництва.

Обумовлення органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та договірних зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.

Акцентуємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на тому, що зазначена умова є важливою складовою щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єкта інвестиційної діяльності на відповідній території.

Замовник будівництва (інвестор, забудовник) має бути завчасно інформований про настання у нього всього спектру зобов’язань фінансового характеру перед іншими суб’єктами інвестиційної діяльності для врахування зазначених зобов’язань під час прийняття рішення щодо інвестиційної спроможності реалізації такого проекту та взяття на себе відповідних зобов’язань щодо термінів завершення будівництва, показників вартості будівництва тощо, порушення яких призводить до погіршення інвестиційної спроможності інших учасників реалізації такого інвестиційного проекту, особливо у сфері житлового будівництва.

Наслідком порушення зазначеної умови інвестиційного процесу є виникнення конфліктів між його основними учасниками, що підриває не лише довіру до замовників будівництва, а й до органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію містобудівної політики на підпорядкованих їм територіях, і в кінцевому результаті перешкоджає формуванню сприятливого інвестиційного середовища у сфері містобудівної діяльності, що є неприпустимим.

Щодо механізму реалізації пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту

Звертаємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, яким делеговано право вимоги пайової участі до замовників будівництва у відповідних населених пунктах, що частиною першою статті 40 Закону № 3038 встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону.

Такий порядок, прийнятий та оприлюднений органом місцевого самоврядування, відповідно до норм частини першої статті 144 Конституції України, є нормативно-правовим актом, обов’язковим до виконання на відповідній території.

У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладення договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюються як порядок залучення коштів пайової участі і, відповідно, істотні умови договорів пайової участі, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде органу місцевого самоврядування довести коректність зробленого розрахунку величини пайової участі конкретного замовника будівництва, що є істотною умовою такого договору згідно з нормами абзацу шостого частини девۥятої статті 40 Закону № 3038.

Нормами абзацу першого частини девۥятої статті 40 Закону № 3038 встановлено строки, протягом яких укладається договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва щодо його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто, замовник будівництва має звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування зі зверненням щодо укладення договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію з тим, щоб протягом зазначеного часу таким органом було підготовлено необхідний розрахунок величини пайової участі та проект договору про пайову участь, який замовник після ознайомлення має підписати з дотриманням вимоги щодо строку - до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Враховуючи, що на сьогодні згідно з нормами Закону № 3038 органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи не беруть участі в процесі прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію, обумовлення порядку, у тому числі й строків, укладення договорів про пайову участь та контролю за своєчасністю їх укладення є важливою умовою встановлюваного органом місцевого самоврядування порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі деяких категорій замовників будівництва

Згідно з пунктом другим частини четвертої статті 40 Закону № 3038 замовники будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення звільнені від сплати коштів пайової участі незалежно від джерел фінансування будівництва таких об’єктів та їх форм власності.

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону № 3038 не встановлено вимоги щодо складання переліку таких будівель. Відповідно замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до відповідного органу місцевого самоврядування підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018 – 2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути – Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта до експлуатації чи інший документ, обумовлений органом місцевого самоврядування у встановленому ним порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури, то зазначена норма застосовується у випадку, коли замовник будівництва об’єкта основного призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта споруджує на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону чи району – дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планового забезпечення відповідної території (мікрорайону, району) необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території).

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону № 3038 не встановлено умови обов’язкового передання таких об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності населеного пункту.

Відповідно органи місцевого самоврядування мають самостійно обумовити зазначені питання в своїх порядках залучення коштів пайової участі.

Щодо умов виконання договорів пайової участі та договорів оренди земельних ділянок, отриманих замовниками будівництва під забудову, умовами яких окрім сплати встановленої величини коштів пайової участі було передбачено надання послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу)

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, так і замовників будівництва на те, що заборона вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, була встановлена нормою закону ще з 14 січня 2009 року ( див. ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій»).

Із 12 березня 2011 року така заборона встановлена на рівні закону частиною сьомою статті 40 Закону № 3038.

Згідно з зазначеною нормою органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею [ст. 40 Закону № 3038], а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

Частиною п’ятою статті 30 Закону № 3038 встановлено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

Враховуючи, що зазначеною частиною передбачено також право замовника будівництва на отримання відшкодування понесених ним витрат під час спорудження таких мереж (об’єктів) у частині, що перевищує встановлений йому розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, звертаємо увагу органів місцевого самоврядування на необхідність під час встановлення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі обумовлювати у них питання щодо порядку такого відшкодування, оскільки воно згідно з Законом здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Особливо звертаємо увагу на необхідність дотримання органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами законодавчих норм, встановлених нормами пункту 7 розділу V Прикінцеві положення Закону № 3038, згідно з якими:

по-перше - договори про пайову участь, які укладені до набрання чинності норм зазначеним Законом і не виконані замовниками у повному обсязі на поточний момент (див. рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009), у разі встановлення в таких договорах інших обсягів сплати коштів пайової участі, ніж визначено цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із Законом № 3038;

по-друге – будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об’єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону, прийняті до набрання чинності цим Законом, які на поточний момент не виконані у повному обсязі замовниками будівництва (див. рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009), підлягають приведенню у відповідність із Законом № 3038.

Отже, органи місцевого самоврядування за зверненням замовника будівництва (факт не звернення замовника будівництва щодо перегляду зазначених вище умов, встановлених отриманими рішеннями або умов укладених на підставі цих рішень договорів, може розглядатись як добровільна згода замовника будівництва на виконання таких рішень) зобовۥязані з дотриманням строків розгляду таких звернень внести відповідні корективи у прийняті рішення та/або укладені договори, виходячи з норм Закону № 3038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Про регулювання містобудівної діяльності
Стаття 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту

Начало формы

 

Конец формы

Ст. 40 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності вiд 17.02.2011 № 3038-VI

1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
{ Частина третя статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону }
4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 8) об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу , за рахунок коштів інвесторів.
5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування , з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.
6. Встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту.

 Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

 1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
7. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів , крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 цього Закону.

 8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічнимипоказниками.

 9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Істотнимиумовамидоговорує:

 1)розмірпайовоїучасті;

 2)строксплатипайовоїучасті;

 3)відповідальністьсторін.

 Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. { Абзац сьомий частини дев'ятої статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону }
10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                    УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 3

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про стан укладення договору про пайову участь

на розвиток інфраструктури Розсошанської сільської

ради замовником будівництва  Крук С.Б.

 

    Заслухавши інформацію сільського голови Дячка В.В. Про стан укладення договору про пайову участь на розвиток інфраструктури Розсошанської сільської ради замовником будівництва Крук С.Б. надходження до бюджету коштів пайової участі та їх цільового використання, та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, рішенням №2

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради VII скликання від 26.04.2017 року “ Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території населених пунктів Розсошанської сільської ради “

 

СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити розмір пайової участі замовника Крука Станіслава Броніславовича у розвиток інфраструктури населених пунктів Розсошанської сільської ради в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості об’єкта.

 

2.Сількому голові Дячку В.В. укласти договір про пайову участь на розвиток інфраструктури Розсошанської сільської ради із замовником Крук С.Б.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

Фото без опису

                                 УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 4

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

Про встановлення вартості харчування

в загальноосвітніх школах

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів в загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та за погодженням з постійною комісією  з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення, з метою своєчасної організації харчування учнів сесія Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади  ВИРІШИЛА :

 

1.  Встановити на 01.05.2017 р.  вартість гарячого харчування пільгових категорій на одну дитину в  день в загальноосвітніх школах  села Розсоша, села Ружичанка,села Андрійківці  Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади за кошти місцевого бюджету:

      - для учнів 1-4 класів   – в сумі  10,00 грн.;

      - для учнів 5-11 класів для безкоштовного гарячого  харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та учнів  загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових   дій або загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО і дітей, які прибули  із зони проведення антитерористичної операції;– в сумі  13,50 грн.

    2. Встановити з  01.05.2017 р вартість горячого харчування для учнів  які не відносяться до пільгових категорій :

     -учнів 1-4 класів, що відвідують групу подовженого дня , за кошти батьків  4,00грн.,за кошти ОТГ 2,00грн.

    -учнів 5-11 класів ,які не відносяться до пільгових  категорій,  за кошти батьків  6,00 грн., за кошти ОТГ 7,50 грн.

    3.Контроль за виконанням  рішення покласти на директора Росошанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів В.С.Наконечну, директора Андрійковецької  загальноосвітньої школи І –II ступенів Ф.В. Бялковського, директора Ружичанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І.В.Мельничук.

 

Сільський голова                                      В. В. Дячок

 

 

 

 

Фото без опису

                                  УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 5

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту 

”Капітальний ремонт (заміна вікон на

металопластикові) будівлі школи

початкових класів в с. Розсоша

Хмельницького району Хмельницької області “

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  ”Капітальний ремонт (заміна вікон на

металопластикові) будівлі школи початкових класів в с. Розсоша

Хмельницького району Хмельницької області “ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити робочий проект  ”Капітальний ремонт (заміна вікон на

металопластикові) будівлі школи початкових класів в с. Розсоша

Хмельницького району Хмельницької області “ в сумі 62592.00 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

Фото без опису

                                   УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 6

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

“ Будівництво розвідувально-експлуатаційної

свердловини № 3 для господарчо-питного

водопостачання с. Розсоша Хмельницького

району Хмельницької області “

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. “ Про затвердження робочого проекту “ Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини № 3 для господарчо-питного водопостачання

с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області “ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України” Про регулювання містобудівної діяльності“, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити робочий проект “Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини № 3 для господарчо-питного водопостачання с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області “ загальною вартістю

289.433 тис. грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                  УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 7

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

 “Будівницто мережі водопостачання 

від  існуючої свердловини №1 по вулицях

Центральній, Сезіка, Тімірязєва та по

 провулках в  с. Андрійківці Хмельницького

району Хмельницької області“

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  “ Будівницто мережі водопостачання від існуючої свердловини №1 по вулицях Центральній, Сезіка, Тімірязєва та по провулках в  с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області “ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити робочий проект  “ Будівницто мережі водопостачання від існуючої свердловини №1 по вулицях Центральній, Сезіка, Тімірязєва та по провулках в  с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області “ загальною вартістю 1247.902  тис. грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                               УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 8

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

”Капітальний ремонт дорожнього одягу

вул. Камчатка  в с. Андрійківці

Хмельницького району Хмельницької області “

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  ”Капітальний ремонт дорожнього одягу вул. Камчатка  в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області “ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити робочий проект  ”Капітальний ремонт дорожнього одягу вул. Камчатка  в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області “ в сумі 298.964 тис.грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                               УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 9

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

 ”Капітальний ремонт дорожнього покриття

 вул. Весняна від перехрестя з вул. Пушкіна

с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької

області (в скороченому обсязі) “

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  ”Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Весняна від перехрестя з вул. Пушкіна с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області (в скороченому обсязі) “ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити робочий проект ”Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Весняна від перехрестя з вул. Пушкіна с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області (в скороченому обсязі) “ в сумі 1356.515 тис.грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                 УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 10

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

”Капітальний ремонт дорожнього покриття

 вул. Центральна  на ділянці від дамби

до перехрестя з вул. Вишнева

с. Ружичанка  Хмельницького району

Хмельницької області

(в скороченому обсязі) “

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  ”Капітальний ремонт дорожнього покриття

 вул. Центральна  на ділянці від дамби до перехрестя з вул. Вишнева с. Ружичанка  Хмельницького району Хмельницької області (в скороченому обсязі) “керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити робочий проект  ”Капітальний ремонт дорожнього покриття

 вул. Центральна  на ділянці від дамби до перехрестя з вул. Вишнева с. Ружичанка  Хмельницького району Хмельницької області (в скороченому обсязі) “в сумі 1479.843 тис.грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                 УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 11

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

 “Будівницто мережі водопостачання 

від  існуючої свердловини №2 по вулицях

Ясеневій, Береговій, частині вулиць Пушкіна,

 Комарова, провулку Комарова та проїзду в с. Карпівці

Хмельницького району Хмельницької області“

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  “Будівницто мережі водопостачання  від  існуючої свердловини №2 по вулицях Ясеневій, Береговій, частині вулиць Пушкіна, Комарова,  провулку Комарова та проїзду в с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області“ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити робочий проект  “Будівницто мережі водопостачання  від  існуючої свердловини №2 по вулицях Ясеневій, Береговій, частині вулиць Пушкіна, Комарова,  провулку Комарова та проїзду в с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області“ загальною вартістю 1201.315 тис. грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

Фото без опису

                                УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 12

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження робочого проекту

”Капітальний ремонт даху приміщення

Ружичанської амбулаторії загальної практики

сімейної медицини с. Ружичанка по вул. Шкільна, 4 “

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження робочого проекту  ”Капітальний ремонт даху приміщення Ружичанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Ружичанка по вул. Шкільна, 4“ керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити робочий проект  ”Капітальний ремонт даху приміщення Ружичанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Ружичанка по вул. Шкільна, 4“ в сумі 282.360 тис.грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                       В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                   УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2017 року № 13

сімнадцятої позачергової сесії сільської ради

VII скликання

 

«Про внесення змін до бюджету

Розсошанської сільської ради на 2017 рік»

 

    Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік» та Бюджетного кодексу України керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно внести зміни  до загального фонду  бюджету за рахунок  вільних  лишків, які склалися на 01.01.2017 року  в сумі 55 000,00 грн.          СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Збільшити видатки  по загальному фонду бюджету по КПКВК  0113400  КЕКВ   2730  в сумі 55 000,00 грн ( травень) за рахунок вільних лишків.

 

   2. Наблизити видатки по загальному фонду бюджету по КПКВК 0111010           КЕКВ 2272  у сумі 3000,00 грн.(1000,00 грн. з листопада, 1000,00 грн. з жовтня, 1000,00 грн. з вересня) на травень.

 

3. Наблизити видатки по загальному фонду бюджету по КПКВК 0111020 КЕКВ 2272 у сумі 2000,00 грн.(300,00 грн. з листопада, 300,00 грн. з жовтня, 500,00 грн. з вересня, 500,00 грн. з серпня, 400,00 грн. з липня) на травень.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії Петришина В.І.

 

 

 

  Сільський голова                                                         В.В.Дячок

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь