Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення четвертої сесії сільської ради VII скликання

          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2016 року  № 1

четвертої позачергової сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про передачу рухомого та нерухомого майна

з балансу комунального закладу «Поділля» с. Ружичанка

на баланс Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної

громади Хмельницького району Хмельницької області

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка  В.В. про передачу рухомого та нерухомого майна з балансу комунального закладу “Поділля” с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області  на баланс Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області та керуючись .ст. 17, 43, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської рада ВИРІШИЛА:
 

1. Передати  рухоме  та нерухоме майно з балансу комунального закладу “Поділля”

с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області на баланс Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.


         

 

 

          Сільський голова                                           В.В. Дячок

 

 

 

 

 

          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2016 року  № 2

четвертої позачергової сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про надання згоди на розміщення

аптеки в с. Ружичанка та

аптечного пункту  в с. Розсоша

 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

Надати згоду на розміщення аптеки в приміщенні Ружичанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Ружичанка вул.Шкільна, 2

 

Надати згоду на розміщення аптечного пункту в Розсошанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Розсоша вул. Леніна, 26 (Центральна)

 

 

 

Сільський голова                              В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2016 року  № 3

четвертої позачергової сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про затвердження Програми організації

безкоштовного харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій Розсошанської

сільської ради на 2016 рік

 

Відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Закону України “Про охорону дитинства”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про внесення змін до деяких законопроектних актів України” від 24 грудня 2015  № 911-VIII , СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  ВИРІШИЛА:     

 1. Затвердити Програму організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій  Розсошанської сільської ради на 2016 рік (додається).

3. Головному бухгалтеру сільської ради передбачити в місцевому бюджеті видатки на фінансування заходів Програми на 2016 за рахунок загального кошторису на утримання установ освіти.

4. Контроль за виконанням даної Програми покласти на  постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та захисту ветеранів.

                 

                          

Сільський голова                         В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток   до рішення Розсошанської

                                                                                                    сільської ради від  09.02.2016 р.   № 3

              Програма організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів

                        пільгових категорій Розсошанської сільської ради  на 2016 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій Розсошанської сільської ради на 2016 рік (далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015  № 911-VIII.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх  всебічного розвитку, навчання і виховання.  Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей,  підвищення рівня організації  харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи  харчування; удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;  створення умов для повноцінного харчування учнів; забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.

Реалізація Програми дасть змогу: забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів ; збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням; забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій, а саме: дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції; сформувати навички правильного та здорового харчування; надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції; змінити підходи до організації харчування через створення  гнучкої системи харчування; забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах міста; створенням єдиної  системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.    

3. ПОРЯДОК ОРГАГІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» органи місцевого самоврядування забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів.

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в період з 01 січня по 31 грудня  2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах Розсошанської сільської ради:

учнів 1 - 4 класів;

дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

дітей батьки, яких загинули під  час  участі   у антитерористичній операції або батьки яких перебувають в зоні антитерористичної операції.

       Для звільнення від оплати за харчування заявою на ім'я керівника навчального закладу потрібно надати такі документи:

Учнів 1-4 класів:

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу.

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:

заява на ім'я керівника навчального закладу

розпорядження районної державної адміністрації про статус дитини.

Діти із малозабезпечених сімей:

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу

довідка про отримання допомоги, як малозабезпечена сім’ям,   видана управлінням праці та соціального захисту населення.

Учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких загинули під час участі у антитерористичній операції або батьки яких перебувають в зоні  антитерористичній операції:

заява на ім'я керівника навчального закладу.

копія паспорта батька ( 1,2,11,12 сторінки);

копія ідентифікаційного коду батька;

 

довідка про участь в антитерорестичній операції, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішні справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України. Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами.

копія свідоцтва про шлюб (при потребі);

копія свідоцтва про народження учня(при потребі);

копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих).

Учнів батьки, яких перебувають в зоні  антитерористичній операції звільняють від сплати за харчування на час перебування батька в АТО.

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

       Фінансування  Програми здійснюється з місцевого  бюджету Розсошанської сільської ради відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії сільської  ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

              Кошти місцевого бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Розсошанської сільської ради, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів,  харчування дітей– сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції, в обсязі 100% від вартості харчування на день. Обсяги фінансування на 2016 рік з місцевого  бюджету становлять  ____________тисяч гривень.

Оплата за харчування учнів 1-4 класів, дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких перебувають в зоні антитерористичній операції, здійснюється в межах виділених асигнувань на галузь «Освіта» у видатках, передбачених на харчування, згідно цього Порядку.

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства); забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4-х класів; збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням; формування навичок правильного та здорового харчування; створення централізованої системи  харчування;змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

                

Сільський голова                         В.В.Дячок     

 

 

 

 

 

          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2016 року  № 4

четвертої позачергової сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про безкоштовного харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій Розсошанської

сільської ради на 2016 рік

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015  № 911-VIII , СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИЛА:     

 

 1.Звільнити від оплати за харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій

(дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей батьки яких знаходяться в АТО, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Тимошенко О.В. 

 

 

   Сільський голова                         В.В.Дячок         

 

 

 

 

 

 

 

          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2016 року  № 5

четвертої позачергової сесії сільської ради

VІІ скликання

 

  Про виготовлення документації

та оформлення права власності

на рухоме та нерухоме майно

с. Ружичанка, Карпівці

Хмельницького району

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка  В.В. про  виготовлення документації та оформлення права власності на рухоме та нерухоме майно, яке було в користуванні комунального закладу “Поділля” с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області  області та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської рада ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення документації та оформлення права власності на рухоме та нерухоме майно, яке було в користуванні комунального закладу “Поділля” с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.

 

2.Право власності оформити на громаду сіл Ружичанка, Карпівці в особі Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                         В.В.Дячок         

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                 від 09 лютого 2016 року  № 6

четвертої позачергово сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

 

    Розглянувши клопотання сільського голови В.В.Дячка про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Андрійковецькій ЗОШ І-ІІ ст та Розсошанській ЗОШ І-ІІІ ст. та керуючись ст.26, ст. 33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  ст. 12, 92, 116, 118, 122, 123 Земельного кодексу України сесія сільської ради, - ВИРІШИЛА:

 

1.Розсошанській сільській раді розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель житлової та громадської забудови з метою її формування та державної реєстрації під об’єктом комунальної власності під обслуговування приміщення закладів освіти (03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти), розташованої за адресою: с. Андрійківці вул. Центральна, 14  площею 0.1851 га; 0.2063 га; 2.8090  га.

 

2.Розсошанській сільській раді розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянкок із земель житлової та громадської забудови з метою її формування та державної реєстрації під об’єктом комунальної власності під обслуговування приміщення закладів освіти (03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти), розташованої за адресою: с. Розсоша вул. Центральна, 17 площею 1.7100 га; 0.6700 га.

3.Розроблений та погоджений у встановленому порядку проект  подати на затвердження чергової сесії сільської ради.

               

Сільський голова                              В.В.Дячок

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                 від 09 лютого 2016 року  № 8

четвертої позачергово сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про розгляд відношення директора

Ружичанського НВК

Трохимчук В.П.

 

   Розглянувши та обговоривши відношення директора Ружичансько НВК

Трохимчук В.П. про введення в штат 1 ставку сторожа та 0.5 ставки секретаря-друкарки та керуючись  Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  сесія сільської ради, - ВИРІШИЛА:

 

1.Ввести в штат Ружичанського НВК 1 ставку сторожа.

 

2.Відмовити введення в штат Ружичанського НВК 0.5 ставки  секретаря-друкарки в зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті Розсошанської сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                              В.В.Дячок

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь