A A A K K K
для людей із порушенням зору
Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Центр надання соціальних послуг Розсошанської сільської ради

Комунальна установа

«Центр надання соціальних послуг Розсошанської сільської ради»

 

Директор Центру – Гаврилюк Наталія Володимирівна


 

Фактична адреса Центру: 31363, Хмельницька обл, Хмельницький район, село Ружичанка, вул. Центральна, 29

тел. +3 8 (068)- 027 -15 -46


 

Графік роботи:

Понеділок - четверг

8.30 - 12.30 / 13.00 -17.15

П’ятниця

8.30 - 12.30 / 13.00 -16.00

Субота, неділя - вихідний


 

«Центр надання соціальних послуг» Розсошанської сільської ради створено 23.12.2021 року відповідно до рішення 15 сесії VIII скликання від № 26.

Діяльність Центру здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання соціальних послуг Розсошанської сільської ради, затвердженого РІШЕННЯМ дев’ятнадцятої сесії сільської ради VIII скликання №26-19/2022 від 23.12.2022 року з урахуванням внесених змін.

Сьогодні стратегія розвитку системи надання соціальних послуг набуває особливого значення, оскільки в умовах децентралізації влади органам місцевого самоврядування передані повноваження щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг.

Розвиток системи надання соціальних послуг підвищить рівень задоволення потреб вразливих категорій населення. Запровадження ефективної системи моніторингу та контролю за якістю надання соціальних послуг, вивчення потреб мешканців громади забезпечить зростання соціальної активності та відповідальності населення, дасть змогу забезпечити широкий доступ потребуючих до якісних та ефективних соціальних послуг.


 

Основними завданнями Центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

 • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.


 

Центр відповідно до визначених завдань:

1) здійснює профілактичну роботу, щодо запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

2) виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

3) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

4) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

5) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

6) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

7) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом;

8) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

9) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

10) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

11) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами — підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

12) інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

13) надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;

14) розміщує відповідні матеріали в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

15) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

16) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

17) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення;

18) забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.


 

У структурі Центру функціонують:

 1. Відділення соціальної допомоги вдома

надає соціальні послуги:

- догляд вдома (допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів);

- інформування (надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг)

- консультування (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку)

- представництво інтересів (ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.


 

 1. Відділення натуральної та грошової допомоги

надає соціальні послуги:

 • перукар,

 • взуттьовик.


 

 1. Відділення соціальної служби для сім’ї та молоді

надає соціальні послуги:

- соціальний супровід осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийомних сімей (консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка);

- соціальна профілактика (організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення);

- соціальна адаптація (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги, послуги фахівця з фізичної реабілітації).

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) за рахунок бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Центр, як надавач соціальних послуг комунального сектору, надає соціальні послуги:

1.За рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України, - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених вище, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.


 

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються.


 

У відділенні соціальної допомоги вдома на обліку перебуває 124 особи похилого віку та особи з інвалідністю. Серед них 3 внутрішньо-переміщених особи, які потребують соціальних послуг. Послуги надаються відповідно проведених розрахунків, в залежності від доходів сім’ї/особи поділяться: на платній умові, на диференційованій та безоплатній.

У відділенні соціальної служби для сім’ї та молоді на обліку:

 • 29 сімей (76 дітей) у складних життєвих обставинах, з них 22 сім’ї (64 дитини) отримують послугу соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах;

 • одна прийомна сім’я, де виховуються двоє прийомних дітей;

 • одна сім’я, де один з батьків повернувся з місць позбавлення волі по УДЗ;

 • 15 сімей, де вчинено домашнє насильство.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь