Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення двадцятої сесії сільської ради VII скликання

                                                                                           

                                                              УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 1

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

 

«Про внесення змін до бюджету

Розсошанської сільської ради на 2017 рік»

 

    Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік» та Бюджетного кодексу України керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно внести зміни  до загального  та спеціального фонду  бюджету .

 

        СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Збільшити доходи по спеціальному фонду бюджету по коду 41033201 в сумі 2107600,00 грн.( липень- 937000,00 грн., серпень- 234000,00 грн., вересень- 234000,00 грн., жовтень- 234000,00 грн., листопад- 234000,00 грн., грудень- 234600,00 грн.).

2.Збільшити видатки по спеціальному фонду бюджету по КФК 0118310 КЕКВ 3220 в сумі 2107600,00 грн.( липень- 937000,00 грн., серпень- 234000,00 грн., вересень-234000,00 грн., жовтень- 234000,00 грн., листопад- 234000,00 грн., грудень-234600,00 грн.).

3. Збільшити доходи по спеціальному фонду бюджету по коду 41033201 в сумі 1053800,00 грн.( липень- 468000,00 грн., серпень- 117000,00 грн., вересень- 117000,00 грн., жовтень- 117000,00 грн., листопад- 117000,00 грн., грудень- 117800,00 грн.), кошти передані із загального фонду.

4. Збільшити видатки по спеціальному фонду бюджету по КФК 0118310 КЕКВ 3220 в сумі 1053800,00 грн.( липень- 468000,00 грн., серпень- 117000,00 грн., вересень- 117000,00 грн., жовтень- 117000,00 грн., листопад- 117000,00 грн., грудень- 117800,00 грн.), кошти передані із загального фонду.

   5. Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік» та Бюджетного кодексу України керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно внести зміни  до загального  та спеціального фонду  бюджету за рахунок  вільних  лишків, які склалися на 01.01.2017 року  в сумі 1 855 300,00 грн.
     - за рахунок  вільних  лишків, які утворилися за рахунок освітньої субвенції на придбання підручників в сумі 6 200,00 грн.

     - за рахунок  вільних лишків, які утворилися за рахунок освітньої субвенції на оснащення кабінетів в сумі 952 363,00 грн.

 

5.1.Збільшити видатки  по спеціальному фонду бюджету по КПКВК  0111020 КЕКВ 3132  в сумі 1 709 000,00 грн (серпень), з них 1 314 000,00 грн. за рахунок вільних лишків, кошти переданні із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку).

 

5.2.Зменшити видатки по спеціальному фонду бюджету по КПКВК 0116650 КЕКВ 3132 в сумі 555 000,00 грн, а саме: (червень -83331,00 грн, липень-350000,00 грн, серпень-121669,00 грн.)

 

5.3.Збільшити видатки  по спеціальному фонду бюджету по КПКВК  0116430 КЕКВ 2281  в сумі 5 300,00 грн ( серпень) за рахунок вільних лишків, кошти переданні із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку).

 

 5.4.Збільшити видатки  по загальному фонду бюджету по КПКВК  0114090 КЕКВ 2111  в сумі 16 000,00 грн та КЕКВ 2120 в сумі 3 700,00 грн. ( серпень) за рахунок вільних лишків.

 

5.5.Збільшити видатки  по загальному фонду бюджету по КПКВК  0111020 КЕКВ 2240 в сумі 241 00,00 грн. ( серпень) за рахунок вільних лишків.

 

5.6.Збільшити видатки  по загальному фонду бюджету по КПКВК  0111010 КЕКВ 2240 в сумі 35 300,00 грн. ( серпень) за рахунок вільних лишків.

5.7.Збільшити видатки  по загальному фонду бюджету по КПКВК  0116650 КЕКВ 2240 в сумі 400 000,00 грн. ( серпень), з них 240 000,00 грн. за рахунок вільних лишків.

5.8. Збільшити видатки  по спеціальному фонду бюджету по КПКВК  0111020  КЕКВ 3110  в сумі 6 200,00 грн.( серпень) вільних лишків, які утворилися за рахунок освітньої субвенції на придбання підручників.

5.9. Збільшити видатки  по спеціальному фонду бюджету по КПКВК  0111020  КЕКВ 3110  в сумі 952 363,00 грн.( серпень) вільних лишків, які утворилися за рахунок освітньої субвенції на оснащення кабінетів.

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії Петришина В.І.

 

       Сільський голова                                                         В.В.Дячок

      

 

 

   УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 липня 2017 року  № 02

двадцятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про місцеві податки і збори на 2018 рік

 

Керуючись ст.10, 12,  розділом XII Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити у 2018 році на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади місцеві податки і затвердити  їх ставки та пільги:

 

Податок на майно, який складається з:

                                                                                                                                (Додаток №1)

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;                     (Розділ 1)

Транспортного податку;                                                                                   (Розділ 2)

Плати за землю.                                                                                                 (Розділ 3)

Єдиний податок

                                                                                                                                (Додаток №2);

Встановити у 2018 році на території Розсошанської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади місцеві збори і затвердити їх ставки:

                                                                                                                                 (Додаток №3)

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів;                                      (Розділ 1)

Туристичний збір.                                                                                               (Розділ 2)

 

Вважати Додатки №1, №2, №3 невід’ємною частиною цього рішення.

 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на Виконавчий комітет сільської ради.

 

       Сільський голова                                                         В.В.Дячок

                                                                                          

                                                                                                                                     Додаток № 1      

                                                                           

ПОДАТОК НА МАЙНО

 

Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної  громади.

 

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.3 Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

1.4. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно за рішенням  сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

1.5 Пільги не недаються на об’єкти оподаткування, що використовуються її власниками з метою одержання доходів(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

 

1.6. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

1.7. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

1.8. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.9. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.9.1 Розсошанська сільська  рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території об’єднаної територіальної громади, з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

1.9.2 Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території громади, з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, а також для установ та підприємств комунальної форми власності об’єднаної територіальної громади.

1.9.3 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

1.10. Ставки податку

Для житлової нерухомості:

1.10.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

1.10.2 Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 2% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.10.3 Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 0,5%;

б) будівлі офісні -   0,5%;

в) будівлі торговельні - 0,5%;

г) гаражі - 0%;

ґ) будівлі промислові та склади – 0,5%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0%;

є) інші будівлі – 0,25%.

 

1.10.4  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 1%;

б) будівлі офісні -   1%;

в) будівлі торговельні - 1 %;

г) гаражі - 1%;

ґ) невиробничі будівлі  та склади – 1%

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 3%;

є) інші будівлі – 1%.

 

1.10.5 Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об'єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

 

1.11. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

1.12. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1
пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Розсошанської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

1.13. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

1.14. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

1.15. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної  громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

1.16. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Розділ 2. Транспортний податок

 

2.1. Платниками транспортного податку на території Розсошанської сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.2.

2.5.. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу,
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                       

      Секретар сільської ради                      Л.М.Смоляк 

 

 

Розділ 3. Земельний податок (плата за землю)

 

3.1 На території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади платниками земельного податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (четверта група платників), встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу та Додатком 2 цього рішення.

 

3.2 Об'єкти оподаткування земельним податком

земельні ділянки, які перебувають у власності або користування

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3.3 База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

3.4 Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 3.5 цього розділу.

 

3.5 Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

3.5.1Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1,5% від їх нормативної грошової оцінки, а для земельних ділянок в межах населеного пункту зайнятих житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно–будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними, садовими та дачними будинками фізичних осіб – 0,5% від їх нормативної грошової оцінки;

3.5.2Для сільськогосподарських угідь, земель загального користування, пасовищ та сіножатей – 0,5% від їх нормативної грошової оцінки;

3.5.3

 

3.6 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.6.1Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

3.7 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

3.7.1 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

інваліди першої і другої групи та інваліди дитинства;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

учасники Антитерористичної операції;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.7.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара; у селах - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

3.7.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

3.7.4 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

неприбуткові підприємства, установи, організації, також заклади і установи фізичної культури і спорту;

підприємства, установи, організації  комунальної форми власності Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

3.8 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

3.9 Особливості оподаткування платою за землю

Розсошанська сільська ради  встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

До 25 грудня року включно, що передує звітному, рішення міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки, якщо інше не встановлено окремим законом.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Рішення щодо встановлення пільги приймається Розсошанською сільською радою з урахуванням підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу України.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

3.10 Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

3.11 Порядок обчислення плати за землю

3.11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.11.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянкиподаткову деклараціюна поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченомустаттею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

3.11.3 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

3.11.4 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового  Кодексу.

3.11.5 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.11.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 

3.11.7 Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу та пункту 3.7.1 цього розділу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленомуЗаконом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

3.12 Строк сплати плати за землю

3.12.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

3.12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

3.12.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

3.12.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

3.13 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

3.14 Орендна плата

3.14.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.14.2 Відділ земельних відносин та екології Розсошанської сільської ради, який укладає договори оренди землі, повинний до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної форми власності обєднаної територіальної громади, подається за формою, затвердженою наказом Мністерства фінансів України від 17.09.2015 року №783.

3.14.3 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.14.4 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.14.5 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.14.6 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.14.7 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

3.14.8 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

 

 

Додаток № 2                                                                                   до рішення сільської ради від 28.07.2017року № 02

 

 

Встановлення ставок єдиного податку

 

 

1.Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Хмельницької області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку

 

2.ою радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників.

 

3.Платники єдиного податку перш груп фізичні особипідприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 0 000 гривень;

Для першої групи платників  встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

 

4. До другої групи платників належать - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у  розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

Додаток № 3                                                                                   до рішення сільської ради від 28.07.2017 року № 02

 

Розділ 1. Про збір за місця для  паркування транспортних засобів

 

 

1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на
1 січня податкового (звітного) року.

5.  Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

6. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар сільської ради                                         Смоляк Л.М.

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 3

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

Про внесення змін до Статутів

загальноосвітніх навчальних закладів

та затвердження нових редакцій статутів

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до пункту 2 Розділу 1 щодо юридичної адреси навчальних закладів:
 • юридична адреса Розсошанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»:

 Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Розсоша на Хмельницька обл.,         

Хмельницький р-н, с. Розсоша, вул. Центральна, 17;

 • юридична адреса Ружичанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., центр здорового способу життя»:

 Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка на Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка, вул. Центральна, 27.

 • юридична адреса Андрійковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Андрійківці  на Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Андрійківці, вул. Центральна, 14.
 1. Внести зміни до пункту 4 Розділу 1 щодо засновника (власника) навчальних закладів:
 • Засновником (власником) Ружичанського НВК є Хмельницька районна рада на засновником (власником) Ружичанського НВК  є Розсошанська сільська рада;
 • Засновником (власником) Андрійковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є Хмельницька районна рада на засновником (власником) Андрійковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є Розсошанська сільська рада;
 1. Внести зміни до пункту 1 Розділу 1 щодо комунальної власності:
 • Ружичанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., центр здорового способу життя» знаходиться у комунальній власності Хмельницької районної ради на Ружичанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., центр здорового способу життя» знаходиться у комунальній власності Розсошанської сільської ради;
 • Андрійковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів знаходиться у комунальній власності Хмельницької районної ради на Андрійковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів знаходиться у комунальній власності Розсошанської сільської ради.
 1. Затвердити статут Андрійковецької загальноосвітня школа І-ІІ ступенів у новій редакції.
 2. Затвердити статут Ружичанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., центр здорового способу життя»у новій редакції.

 

 

 

Сільський голова                                                       В.В.Дячок                           

 

 

 

      УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 4

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження Програми підтримки

державної політики у сфері казначейського

обслуговування бюджетних коштів на 2017 рік

 

Відповідно до частини 22 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів по Розсошанській  сільській раді на 2017 рік  (далі - Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету передбачати в проекті сільського бюджету видатки на фінансування заходів, передбачених вищезазначеною Програмою, в межах реальних фінансових можливостей бюджету та відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань

 

 

Сільський голова                    В.В.Дячок

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 5

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання субвенції на Управління

Державної казначейської служби України

у Хмельницькому районі Хмельницької

області .

 

 

Керуючись пунктом 23,25  ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування » в Україні, ст.. 101 Бюджетного кодексу України   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Передати субвенцію на  Управління  Державної казначейської служби України у Хмельницькому районі Хмельницької області   в сумі 50 000,00 (п’ятдесят  ) тисяч грн.. 00 коп..

2.Сільському голові укласти угоду з Управлінням  Державної казначейської служби України у Хмельницькому районі Хмельницької області на передачу видатків

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань  бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                        В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 6

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання субвенції з

сільського бюджету  першому  ДПРЗ

ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

 

 

Керуючись пунктом 23,25  ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування » в Україні, ст.. 101 Бюджетного кодексу України   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Передати субвенцію першому  ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області  в сумі 50 000,00 (п’ятдесят  ) тисяч грн.. 00 коп..

2.Сільському голові укласти угоду з ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області на передачу видатків

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    .                                             

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 7

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження договору

на передачу коштів

 

                                

У відповідності до пункту 3 статті 93 Бюджетного кодексу України

 

СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити на 2018 рік договір про передачу медичної субвенції із сільського бюджету до районного бюджету.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                              В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 8

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про припинення права постійного

користування земельними ділянками.

 

 

Розглянувши заяви громадян Серікової Тетяни Михайлівни, Тулінцевої Леоніди Іванивни, Повітчаніна Віктора Георгійовича, Жук Софії Петрівни про те, щоб припинити право користування земельною ділянкою та керуючись Земельним Кодексом України гл.22 , ст. 140 , 141 п. а , 142 п. а, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 26 п. 34 – сесія сільської ради ВИРІШИЛА :

     1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою:

- гр. Серікової Тетяни Михайлівни площею 0.25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області.

- гр. Тулінцевої Леоніди Іванивни площею 0.30 га для ведення особистого селянського господарства в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- гр.Повітчаніна Віктора Георгійовича площею 0.10 га для ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- гр. Жук Софія Петрівна площею 0.10 га для ведення особистого селянського господарства в с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області.

    2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.         

 

   Сільський голова                            В.В.Дячок

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 9

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних

ділянок в натурі(на місцевості)

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України "Про землеустрій", прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,  розглянувши подану заяву та матеріали сесія сільської ради

В И Р I Ш И Л А :

1.Надати дозвіл гр. Хлібановській Олені Володимирівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.20 га, 0,10 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області та 0,10 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Цимбалюк Володимиру Захаровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.34 га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Володимирська, 17 Хмельницького району Хмельницької області та 0,09 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Буга Надії Тодосівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.32 га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Ружичанка вул. Вишнева, 38 Хмельницького району Хмельницької області та 0,07 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Степанову Олегу Вікторовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.66 га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Ружичанка вул. Гвардійська, 22 Хмельницького району Хмельницької області та 0,36 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області; 0.05 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Сівко Галині Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Ружичанка вул. Центральна, 47 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Люлькун Неонілі Олександрівні та гр. Гуцалюк Жанні Олександрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.14 - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Ружичанка вул. Центральна, 48 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Микитюк Івану Павловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.53га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 11 Хмельницького району Хмельницької області та 0,28 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Сабаш Наталії Андріївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.27га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Озерна, 1/3б кв. 2  Хмельницького району Хмельницької області та 0,02 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Сабаш Василю Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.25га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Молодіжна, 2 Хмельницького району Хмельницької області.

-надати дозвіл гр. Слімак Івану Броніславовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.15га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Гевак Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.27га, 0,17 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Центральна, 17 Хмельницького району Хмельницької області та 0,10 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Грицишиній Надії Володимирівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,52га 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 19 Хмельницького району Хмельницької області та  0.27 га для ведення особистого селянського господарства  в с.Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Козлюк Надії Петрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,56 га 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Л.Українки, 4 Хмельницького району Хмельницької області та  0.31 га для ведення особистого селянського господарства  в с.Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Присяжній Надії Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Висока, 1 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Пилиповій Раїсі Леонтіївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.45га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 7 Хмельницького району Хмельницької області та 0,20 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Войчишеній Любові Прокопівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.32га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 10 Хмельницького району Хмельницької області та 0,07 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Пустільнік Любові Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.78га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Корольова, 45 Хмельницького району Хмельницької області та 0,53 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Пекарчук Ганні Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.55га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Корольова, 17 Хмельницького району Хмельницької області та 0,30 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Назаренко Аді Андріївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.52га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Курчатова, 12 Хмельницького району Хмельницької області та 0,27 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Фанді Олександру Леонідовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.14га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Бойко Зої Семенівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.45га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Корольова, 30 Хмельницького району Хмельницької області та 0,20 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Совяк Миколі Володимировичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.65га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці провул. Жовтневий, 14 Хмельницького району Хмельницької області та 0,40 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Замороки Людмилі Сигизмундівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.38 га - для ведення особистого селянського господарства  в ст. Скібнево Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Жиляєвій Ірині Дмитрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.85га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Подільська, 10 Хмельницького району Хмельницької області та 0,60 га - для ведення особистого селянського господарства  в с.Розсоша  Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Цибулько Софії Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.66га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 5 Хмельницького району Хмельницької області та 0,41 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Цап Володимиру Дмитровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.53га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Володимирська, 22 Хмельницького району Хмельницької області та 0,28 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Коваль Зінаїді Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.55га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Курчатова, 5 Хмельницького району Хмельницької області та 0,30 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Герасімчук Світлані Олександрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.65га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Корольова, 15 Хмельницького району Хмельницької області та 0,40 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

-надати дозвіл гр. Герасімчук Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.15га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Пахальчук Віталію Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.63га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Жовтнева, 13 Хмельницького району Хмельницької області та 0,38 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

-надати дозвіл гр. Цимбалюку Юрію Володимировичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.28 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Шинкарук Миколі Васильовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.66га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б.Хмельницького, 18 Хмельницького району Хмельницької області та 0,41 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Хитрому Анатолію Степановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.55га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша 2-й провул. Б.Хмельницького, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0,30 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Кубіш Павлу Антоновичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.37га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці провул. Жовтневий, 16 Хмельницького району Хмельницької області та 0,12 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Злотенко Феодосії Романівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.50га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 3 Хмельницького району Хмельницької області та 0,25 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

-надати дозвіл гр. Касьянову Віталію Івановичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.10 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Дзядик Анастасії Дем`янівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.64га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Володимирська, 8 Хмельницького району Хмельницької області та 0,39 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Козак Галині Михайлівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.13 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Островській Станіславі Володимирівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.52га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б.Хмельницького, 8 Хмельницького району Хмельницької області та 0,27 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Олійник Надії Костянтинівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.56га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківцві вул. Залізнична, 6 Хмельницького району Хмельницької області та 0,31 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Палига Володимиру Петровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.30га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б.Хмельницького, 4 Хмельницького району Хмельницької області та 0,05 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Цибулько Марії Архипівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.47га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 17 Хмельницького району Хмельницької області та 0,22 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Яблонській Галині Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.58га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Подільська, 8 Хмельницького району Хмельницької області та 0,33 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Яворському Володимиру Валерійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.32 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Кушнір Оксані Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.47га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Центральна, 43 Хмельницького району Хмельницької області та 0,22 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Лановській Галині Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.38га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева, 24 Хмельницького району Хмельницької області та 0,13 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Ващук Наталії Олександрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.30 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Сенченко Олені Геннадіївні та Лесковій Ірині Геннадіївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.42га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 21 Хмельницького району Хмельницької області та 0,17 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Доротюку Миколі Войтковичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 1.27га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева Хмельницького району Хмельницької області та 1.02 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Доротюк Оксані Леонідівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.44га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева, 14 Хмельницького району Хмельницької області та 0.19 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Дрижал Розалії Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.64га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Жовтнева, 14 Хмельницького району Хмельницької області та 0.39 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Самсонюк Олегу Леонідовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.20 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Севастьяновій Наталії Леонідівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.30 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Римар Парасковії Костянтинівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.45га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 14 Хмельницького району Хмельницької області та 0.15 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Самсонюк Леоніду Миколайовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.37га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 25 Хмельницького району Хмельницької області та 0.12 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Ярмолюк Віктлорії Леонідівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.40га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 26 Хмельницького району Хмельницької області та 0.15 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Цап Дмитру Дмитровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.41га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б.Хмельницького, 7 Хмельницького району Хмельницької області та 0.16 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Пиріжок Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.1 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Гусар Софії Антонівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.67га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Воківці вул. Володимирська, 33 Хмельницького району Хмельницької області та 0.42 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Тарашевській Галині Василівні та Окунському Олександру Васильовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.64га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Воківці вул.Корольова, 61 Хмельницького району Хмельницької області та 0.39 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі  Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Міль Любові Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.43га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул.Курчатова, 13 Хмельницького району Хмельницької області та 0.18 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Окунському Вячеславу Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.45га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул.Залізнична, 5 Хмельницького району Хмельницької області та 0.20 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Ключник Евеліні Володимирівні, Панасюк Станіславі Володимирівні, Кокошко Ніні Володимирівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.41га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул.Набережна, 56 Хмельницького району Хмельницької області та 0.16 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Присяжній Ользі Вікторівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.21 га – для  ведення особистого селянського господарства в ст. Скібнево Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Унжині Станіславі Прокопівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.46га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева, 1 Хмельницького району Хмельницької області та 0.21 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Совяк Анатолію Володимировичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.35га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Шевченка, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.10 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Томчишеній Надії Миколдаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.286 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Міщук Ларисі Володимирівні, гр. Заворотній Леоніді Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 1 Хмельницького району Хмельницької області

- надати дозвіл гр. Міщук Ларисі Володимирівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної орієнтовною площею 0.29 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Івко Михайлу Федоровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.42га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 14 Хмельницького району Хмельницької області та 0.17 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Собко Сергію Степановичу  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.61га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 4 Хмельницького району Хмельницької області та 0.36 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Гринник Лілії Володимирівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.30га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.05 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Задоян Вірі Григорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.77га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Л.Українки, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.52 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Луценко Валентині Петрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.53 га, 0,15 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Володимирська, 36 Хмельницького району Хмельницької області та 0.38 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Собко Анатолію Сергійовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.38га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Володимирська, 13 Хмельницького району Хмельницької області та 0.13 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Островському Олександру Миколайовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.49га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул.Подільська, 15 Хмельницького району Хмельницької області та 0.24 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Грох Фені Петрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.51га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Набережна, 11 Хмельницького району Хмельницької області та 0.26 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Гнатишину Володимиру Борисовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.42 га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул.Жовтнева, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.17 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Джміль Миколі Артемовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.51га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Свободи, 7 Хмельницького району Хмельницької області та 0.26 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Заморока Ользі Леонідівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.05 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Кіт Ларисі Михайлівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.46га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці провул. Центральний, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.21 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Повтчаніній Людмилі Миколаївні та Колбенковій Раїсі Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.36га, 0,16 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Центральна, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.20 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Заморока Марії Олексіївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.44га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Корольова, 39 Хмельницького району Хмельницької області та 0.19 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Слімак Ніні Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.56га, 0,16 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул.Центральна, 30 Хмельницького району Хмельницької області та 0.40 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Чорній Марії Макарівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.61га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці провул. Центральний, 10 Хмельницького району Хмельницької області та 0.36 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Мельник Валерій Борисович на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Молодіжна, 19 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Заморока Володимиру Васильовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.40 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Ярмолюк Сергію Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.40 га – для  ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Шевчук Ларисі Іванівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.71га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Лесі Українки, 6 Хмельницького району Хмельницької області та 0.46 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Вилинчук Наталії Григорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.64га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Володимирська, 23 Хмельницького району Хмельницької області та 0.39 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Перець Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.58га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці провул. Жовтневий, 2 Хмельницького району Хмельницької області та 0.33 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Малигиній Тетяні Василівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.62га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б. Хмельницького, 32 Хмельницького району Хмельницької області та 0.37 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Коваль Оксані Феодосіївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.57га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Б. Хмельницького, 80 Хмельницького району Хмельницької області та 0.32 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Мазур Ірині Ігорівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.2110 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Карпівці вул. Комарова, 22 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Босюк Сергію Борисовичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Карпівці вул. Берегова, 13 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Коваль Борису Олександровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.40га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева, 16 Хмельницького району Хмельницької області та 0.15 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Матвійчук Діні Борисівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.30га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Центральна, 6 Хмельницького району Хмельницької області та 0.05 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Юрчак Валентині Анатоліївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Подільська, 1 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Марцинюк Наталії Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Центральна, 18 Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Тулінцевій Леоніді Іванівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.48га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Вищі Вовківці вул. Шевченка, 13 Хмельницького району Хмельницької області та 0.23 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Вищі Вовківці Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Смолій Вадиму Борисовичу  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.74га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Нижчі Вовківці вул. Жовтнева, 7 Хмельницького району Хмельницької області та 0.49 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Бурдаш Нелі Євгенівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.71га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Пушкіна, 28 Хмельницького району Хмельницької області та 0.46 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Мельник Михайлу Дмитровичу  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.74га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Володимирська, 15 Хмельницького району Хмельницької області та 0.49 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Мельник Афанасії Петрівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.40га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Володимирська, 13 Хмельницького району Хмельницької області та 0.15 га - для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- надати дозвіл гр. Васюк Надії Іванівні  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0.68га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Андрійківці вул. Центральна, 48 Хмельницького району Хмельницької області та 0.43 га - для ведення особистого селянського господарства в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області

- надати дозвіл гр. Коваль Михайло Івановичу  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності (землі житлової та громадської забудови)  орієнтовною площею 0. 69 га, 0,25 га - для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Курчатова,20 Хмельницького району Хмельницької області та 0.44га - для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області

    3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Сільський голова                                             В.В.Дячок

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 10

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних ділянок         

 

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

1.гр. Коноваловій Катерині Володимирівні відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 0.10 га для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

- гр. Серіковій Тетяні Миколаївні надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області.

- гр. Петляк Світлані Олександрівні надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області

- заяву гр. Буги  Віталія Володимировича щодо  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в с. Ружичанка по вул. Шкільній Хмельницького району Хмельницької області залишити до вивчення.

- заяву гр. Ковальчук Алли Ігорівни щодо  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в с. Ружичанка  по вул. Шкільній Хмельницького району Хмельницької області залишити до вивчення.

    2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

 

Сільський голова                                             В.В.Дячок

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 11

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі( на місцевості)

та надання їх у власність

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України "Про землеустрiй", прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши документацію із землеустрою, сесія сільської ради,-

ВИРIШИ ЛА :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

 -гр. Павловій Лілії Володимирівні земельну ділянку  площею 0.4822га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Андрійківці вул. Центральна, 52 Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Глушко Володимиру Васильовичу земельну ділянку  площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Курчатова, 8 та 0.15 га для ведення особистого селянського господарства  в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Глушко Віталію Васильовичу земельну ділянку  площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Розсоша вул. Володимирська, 2 Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Чіпчар Андрій Зінурович земельну ділянку  площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Андрійківці  вул. Сезіка, 55 Хмельницького району Хмельницької області; 0.0820 га для  ведення особистого селянського господарства в  с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області; 0.0900 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Андрійківці Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Кузьменчук Ользі Дмитрівні земельну ділянку  площею 0.2100 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Озерна, 20  Хмельницького району Хмельницької області; 0.2083 га для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області; 0.2000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області; 0.1100 га для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Міщук Олені Мартинівні земельну ділянку  площею 0.2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в с. Вищі Вовківці вул. Подільська, 8  Хмельницького району Хмельницької області; 0.2415 га для ведення особистого селянського господарства в с. Вищі Вовківці

 Хмельницького району Хмельницької області.

-гр. Черві Павліні Петрівні земельну ділянку  площею 0.2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в с. Розсоша вул. Б.Хмельницького, 10  Хмельницького району Хмельницької області;

 

2.Рекомендувати гр. зареєструвати право власності на земельну ділянку протягом 1 (одного) року у відповідності до вимог законодавства. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

          

 

 Сільський голова                                  В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 12

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про внесення змін в рішення № 3

від 06 червня 2017 року 18 -ї сесії

Розсошанської сільської ради сьомого  скликання

«Про надання  дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)».

 

Розглянувши заяву гр. Чорної Наталі Францівни , щодо внесення змін в рішення № 3 від 06 червня 2017 року 18 -ї сесії  Розсошанської сільської ради сьомого скликання «Про надання  дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості )»  керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » , ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України , Законом України « Про землеустрій» , прикінцевими та перехідними положеннями Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності » розглянувши подану заяву та матеріали, сесія  сільської  ради 

 ВИРІШИЛА :

Внести зміни рішення № 3 від 06 червня 2017 року 18 -ї сесії Розсошанської сільської ради сьомого  скликання Про надання  дозволу на виготовленнятехнічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельноїділянки в натурі (на місцевості)», а саме:

1.1Записати та викласти пунт 1 підпункт 18  в слідуючій редакції :

надати дозвіл гр. Чорній Наталії Францівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності, (землі житлової та громадської забудови) орієнтовною площею 0.44 га;  0.25 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) та 0.19 га для ведення особистого селянського господарства в с. Андрійківці вул. Сезіка,  30 Хмельницького району Хмельницької області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Сільський голова                               В.В.Дячок

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 13

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про створення Комунального  закладу  

«Центр первинної медико – санітарної

допомоги»  Розсошанської сільської  ради

Хмельницького району Хмельницької обюласті

На виконання Конституції України, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської   ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити на базі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини з майновим комплексом, Комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Розсошанської сільської  ради .

2.Включити до складу Комунального закладу «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Розсошанської сільської  ради  Ружичанська амбулаторія  загальної практики сімейної медицини з майновим комплексом, Розсошанська  амбулаторія  загальної практики сімейної медицини з майновим комплексом, : Андрійковецький ФП, Вищевовковецький ФП , Нижчевовковецькиий ФП.з майновим комплексом.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського  голови Ланового А.О.

 

Сільський голова                               В.В.Дячок

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 14

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про створення Територіального  центру

соціального обслуговування населення

Розсошанської сільської ради

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, керуючись ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Створити Територіальний центр соціального обслуговування (наданя соціальних послуг) Розсошанської сільської ради .

2. Затвердити Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Розсошанської сільської ради, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

   Додаток

рішення № 14, 20-ої сесії

сільської ради

від 28.07.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний центр соціального обслуговування

( надання соціальних послуг)

Розсошанської сільської ради

1.​ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Розсошанська сільська рада.

Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

2.​ Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим положенням про територіальний центр.

3.​ Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

4.​ На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як ті, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей, нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5.​ Методичне забезпечення діяльності, територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності, в установленому порядку - Департамент праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації; організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - голова Розсошанської сільської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Розсошанської сільської ради, установами та організаціями всіх форм власності.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Розсошанської сільської ради.

6.​ Основними завданнями територіального центру є:

-​ виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення ( оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні ( поданні соціальних послуг );

-​ забезпечення якісного соціально обслуговування ( надання соціальних послуг) ;

-​ установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), зазначених у пункті 4 даного положення.

7.​  У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

1)​ відділення соціальної допомоги вдома;

2)​ відділення по наданню соціально-побутових послуг та реалізації районних програм соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких та інших непрацездатних громадян, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

У територіальному центрі можуть утворюватись інші відділення, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.

Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних робітників для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, за місцем проживання.

8.​  Територіальний центр очолює ______________, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку головою Розсошанської сільської ради.

Посаду _____________територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) і має стаж робити не менш як п’ять років.

9.​  ___________________ територіального центру:

1)​ організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальних працівників;

2)​ затверджує посадові обов’язки заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3)​ координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4)​ укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

5)​ розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

-​ проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

-​ придбання для соціальних робітників спецодягу,взуття, велосипедів, проїзних квитків ( або грошової компенсації за їх придбання);

-​ придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування,спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

-​ придбання для територіального центру комп’ютерної техніки.

-​ підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

6)​ призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посад працівників територіального центру;

7)​ видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

8)​ розробляє і подає на затвердження Семенівській сільській раді проект положення про територіальний центр та зміни до нього;

9)​ затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру;

10.​  Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які, відповідно до Бюджетного кодексу України, виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

11.​  Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджується розпорядженням голови Розсошанської сільської ради.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

12.​  Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

13.​  Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

14.​  Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводиться відповідно до діючого законодавства України.

15.​  Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

 

Секретар сільської ради                                      Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 15

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання субвенції  управлінню

соціального захисту населення

Хмельницької районної

державної адмінстрації.

 

 

Керуючись пунктом 23,25  ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування » в Україні, ст.. 101 Бюджетного кодексу України   сесія сільської  ради   

ВИРІШИЛА:

1.Передати субвенцію на  управління соціального захисту населення Хмельницької районної  державної адміністрації в сумі 10 957,00  (десять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім  )  грн.. 00 коп..

2.Сільському голові укласти угоду з управлінням  соціального захисту населення Хмельницької районної  державної адміністрації на передачу видатків

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань  бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                        В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

             УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 16

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про виділення матеріальної допомоги

інвалідам дитинства зареєстрованих

на території Розсошанської сільської ради.

 

Розглянувши  клопотання старост с.ружичанка, Андрійківці, Вищі Вовківці Бурмій Ю.Ю., Білик З.М.  з метою  надання матеріальної допомоги

інвалідам дитинства  для придбання шкільного приладдя до нового навчального року  зареєстрованих на території Розсошанської сільської ради сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

1.Надати матеріальну  допомогу батькам  дітей   інвалідв з  дитинства, матері загинувшого учасника АТО,  зареєстрованих на території Розсошанської сільської ради для  придбання шкільного приладдя до нового навчального року  , в сумі  23 000.00 грн. а саме :

-  дітям інваділам

1.Стаднік Дар’я Віталіївна с. Ружичанка в сумі 1 500.00 грн

(мати – Стаднік інна Вікторівна)

2.Гарматюк катерина Андріївна с. Ружичанка в сумі 1 500.00 грн

(мати – Гарматюк Світлана Василівна)

3.Горобець  Микола Андрійович с.Карпівці в сумі 1 500.00 грн

(батько – Горобець Андрій Миколайович)

4.Жишко Дар’я Ігорівна с.Карпівці в сумі 1 500.00 грн

(мати – Жишко Олена Юхимівна)

5.Водянський Богдан Миколайович  с.Карпівці в сумі 1 500.00 грн

(батько – Волянський Микола Васильович)

6. Білик Димитрій Павлович с.Андрійківці в сумі 1 500.00 грн

(мати- Осинська Тетяна Леонідівна)  с.Андрійківці

7. Приймак Святослав Сергійович с.Андрійківці в сумі 1 500.00 грн

(мати - Приймак Аліна Олександрівна)

8. Мединська Вікторія Леонідівна с.Андрійківці в сумі 1 500.00 грн

(мати - Мединська Наталія Василівна)

9. Туржанська Дарина Андріївна с.Андрійківці в сумі 1 500.00 грн

(мати - Туржанська Наталія  Петрівна)

10. Бойко Діана Юріївна с.Нижчі Вовківці в сумі 1 500.00 грн

( мати - Злотенко Інна Вікторівна )

11. Козлюк Владислав Павлович с.Розсоша в сумі 1 500.00 грн

(мати - Козлюк Галина Володимирівна )

12. Дзядик Богдан Віталійович с. Розсоша

(мати- Дзядик Ірина Валеріївна)

- дітям загинувшого учасника АТО :

1.Шалатовська Кристіна Вадимівна  с. ружичанка 2 500.00 грн

2.Шалатовський Киріл Вадимович с.Ружичанка 2 500.00 грн

(мати – Шалатовська Наталія Володимирівна)

 

 2.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера сільської ради О.В.Тимошенко.

 

 

Сільський голова                                      В.В.Дячок

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 17

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

Про призначення проведення

службового розслідування

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про призначення проведення службового розслідування секретаря сільської ради Смоляк Лариси Михайлівни та керуючись частиною 3 статті 65 Закону України “ Про запобігання корупції “ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 1.Призначити проведення службового розслідування секретаря сільської ради Смоляк  Лариси Михайлівни з метою встановлення причин та умов що сприяли порушення вимог Закону та інших норм антикорупційного законодавства з 28.07.2016 року по 27.08.2017 року.

2. Створити комісію  по проведення службового розслідування в складі трьох осіб, а саме:

-   Дячок Василь Володимирович – голова комісії

-  Бретоусова Раїса геннадіївна  – член комісії

-  Мазур Віктор Антонович – член комісії

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                               В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 18

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

 

 Про надання щорічної основної

відпустки сільському голові Дячку В.В.

 

 

    Розглянувши  заяву  сільського  голови Дячка Василя Володимировича   про  те, щодо надання    основної  щорічної  відпустки  главою 5 статтями 74,75  Закону України “ Про працю  “  статею 8 Законом України “ Про відпустки “  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИЛА:

 

   1. За відпрацьований період  з 18.11.2016 по 17.11.2017 р надати основну щорічну відпустку сільському голові Дячку Василю Володимировичу  з 21 серпня 2017  р. по 05 вересня 2017  року терміном на п’ятнадцять  календарних днів.

   2.Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 , в зв’язку з наявністю фонду оплати праці виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньо - місячної заробітної плати.

   3.На час відпустки обов’язки сільського голови покласти на секретаря сільської ради Смоляк Л.М.

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.

 5.Підстава: заява Дячка В.В. від 28.07.2017  р.

                                     

 

Сільський голова                               В.В.Дячок

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 19

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про розгляд звернення жителів с.Нижчі

Вовківці щодо не переіменування вулиці

Жовтневої Розсошанської сільської ради

Хмельицького району Хмельницької області

 

Відповідно до  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» № 4865-VI від 25.05.2012 року, відповідно до Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого Постановою КМУ № 898 від 24.10.2012 року, заслухавши та обговоривши звернення жителів с.Нижчі Вовківці , сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

Задовільнити звернення жителів с.Нижчі Вовківці і залишити без змін  вулицю Жовтнева с. Нижчі Вовківці Хмельницького району.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань Земельних відносин, будівницта, архітектури та просторового планування.

 

 

 

Сільський голова                                                           В.В.Дячок

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 20

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Капітальний ремонт, благоустрій

прибудинкової території біля сільського будинку

культури  вул. Центральна, 29 с. Ружичанка

Хмельницького району Хмельницької області “

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт, благоустрій прибудинкової території біля сільського будинку культури  вул. Центральна, 29 с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області “ та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Капітальний ремонт, благоустрій прибудинкової території біля сільського будинку культури  вул. Центральна, 29 с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області “ в сумі 390.197 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи – 312.087 тис. грн..; інші витрати – 78.110 тис.грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 21

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Капітальний ремонт приміщень

будівлі ДНЗ “ Яблунька“ в с. Розсоша Хмельницького

району Хмельницької області(коригування)“

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ “ Яблунька “ в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області(коригування)“ та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ “ Яблунька“ в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області(коригування)“ в сумі 214.066 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 22

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Капітальний ремонт шатрової

покрівлі будинку культури в  с. Вищі Вовківці

Хмельницького району Хмельницької області “

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт шатрової покрівлі будинку культури в  с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області “ та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Капітальний ремонт шатрової покрівлі будинку культури в  с. Вищі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області “ в сумі 269.950 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 23

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Капітальний ремонт даху

приміщення Розсошанського навчально-виховного

комплексу “ Дошкільний навчальний заклад,

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “

Розсошанської сільської ради Хмельницького

району Хмельницької області “

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт даху приміщення Розсошанського навчально-виховного комплексу “ Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “ Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області “

та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Капітальний ремонт даху приміщення Розсошанського навчально-виховного комплексу “ Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “ Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області в сумі 299.968 тис. грн. у тому числі: мінвата – 40 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 24

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Поточний ремонт огорожі

ДНЗ “ Яблунька “ в с. Розсоша

Хмельницького району Хмельницької області “

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. Про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Поточний ремонт огорожі ДНЗ “ Яблунька “ в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області “ та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Поточний ремонт огорожі ДНЗ “ Яблунька “ в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області “ в сумі 35.298 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 25

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на “ Капітальний ремонт

приміщень їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів в

с. Розсоша Хмельницького району

Хмельницької області “

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В. Про затвердження проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт

приміщень їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Розсоша Хмельницького району

Хмельницької області “ та керуючись ст. 31 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, Законом України ” Про регулювання містобудівної діяльності “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на “ Капітальний ремонт

приміщень їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Розсоша Хмельницького району

Хмельницької області “ в сумі 299.269 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 26

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення

проектно-кошторисної документації на

«Будівництво спортивного майданчика

зі штучним покриттям для гри у міні-футбол»

 по вул Центральна, 27 в с. Ружичанка

Хмельницького району Хмельницької області

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В., та керуючись Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації

«Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол» по вул Центральна, 27 в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області

 

  2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                В.В.Дячок

 

 

 

 

 

                                                                                 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 27

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення

проектно-кошторисної документації

на “ Капітальний ремонт вуличного освітлення

від КТП-325 в с. Ружичанка

Розсошанської сільської ради Хмельницького

району Хмельницької області ”

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дячка В.В.

надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації

на “ Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-325 в с. Ружичанка

Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області ”

та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації

на “ Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-325 в с. Ружичанка

Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області ”

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                      В.В.Дячок

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 28

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

Про внесення змін до рішення № 7 від 20.11.2015 року

першої сесії VІІ скликання “ Про затвердження складу

виконавчого комітету сільської ради ”

 

З метою поліпшення організації роботи виконавчого комітету та забезпечення оперативного вирішення питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету, керуючись вимогами ст. 51 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »

 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення першої сесії сільської ради  від 20.11.2015 року № 7 «Про утворення виконавчого комітету та виклавши п.1 даного рішення у новій редакції :

«1.Затвердити персональний склад виконавчого комітету Розсошанської сільської ради  в складі 9 чоловік :

Дячок Василь Володимирович    - сільський  голова, голова виконавчого комітету ;

Лановий Андрій Олександрович              -   заступник сільського голови ;

Смоляк Лариса Михайлівна                       -  секретар Розсошанської сільської

                                                                         ради , секретар  виконавчого комітету  ;

Білик Зінаїда Михайлівна           -  староста сіл  Андрійківці, Вищі Вовківці;

Бурмій Юлія Юхимівна                -  староста сіл Ружичанка, Карпівці;

 Макаров Микола Васильович   - пенсіонер

Майор Ольга Анатоліївна   - вчитель Ружичанського НВК

Матвійчук Катерина Миколаївна  - медична сестра Ружичанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Петровський Володимир Михайлович – директор КП “ Розсошанське“

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення першої сесії сільської  ради 7 скликання № 7 від 20.11.2015 року “ Про затвердження складу виконавчого комітету “ зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Розсошанської сільської ради № 3 від 10.06.2016 ” Про внесення змін до рішення № 7 першої сесії VII cкликання від 10.06.2016 року “,  та пункт 3 рішення Розсошанської сільської ради № 21 від 23.02.2017 року “ Про затвердження на посаду заступника сільського голови з економічних питань та діяльності виконавчих органів Розсошанської сільської ради та внесення змін до складу виконавчого комітету Розсошанської сільської ради VII cкликання ” :

 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Розсошанської сільської  ради.

 

 

Сільський голова                                        В.В.Дячок

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 липня 2017 року № 29

двадцятої сесії сільської ради

VII скликання

 

 

Про безкоштовне харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій Розсошанської

сільської ради на 2017-2018 навчальний рік

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015  № 911-VIII , СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИЛА:     

 

 1.Звільнити від оплати за харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей батьки яких знаходяться в АТО, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей) загальноосвітніх навчальних закладів Розсошанської сільської ради на 2017-2018 навчальний рік.(Списки додаються).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Тимошенко О.В. 

 

 

 

Сільський голова                                        В.В.Дячок

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь