Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення дев'ятої сесії сільської ради VII скликання

 

 

 

 

                     

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 1

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Керуючись ст.10, 12,  розділом XII Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити у 2017 році на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади місцеві податки і затвердити  їх ставки та пільги:

 

Податок на майно, який складається з:

                                                                                                                                (Додаток №1)

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;                     (Розділ 1)

Транспортного податку;                                                                                   (Розділ 2)

Плати за землю.                                                                                                 (Розділ 3)

Єдиний податок

                                                                                                                                (Додаток №2);

Встановити у 2017 році на території Розсошанської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади місцеві збори і затвердити їх ставки:

                                                                                                                                 (Додаток №3)

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів;                                      (Розділ 1)

Туристичний збір.                                                                                               (Розділ 2)

 

Вважати Додатки №1, №2, №3 невід’ємною частиною цього рішення.

 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на Виконавчий комітет сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                  Л.М.Смоляк

 

                                               

                                                                   Додаток № 1      

                                                                           

ПОДАТОК НА МАЙНО

 

Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної  громади.

 

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.3 Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

1.4. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно за рішенням  сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

1.5 Пільги не недаються на об’єкти оподаткування, що використовуються її власниками з метою одержання доходів(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

 

1.6. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

1.7. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

1.8. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.9. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.9.1 Розсошанська сільська  рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території об’єднаної територіальної громади, з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

 

 

 

1.9.2 Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території громади, з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, а також для установ та підприємств комунальної форми власності об’єднаної територіальної громади.

1.9.3 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

1.10. Ставки податку

Для житлової нерухомості:

1.10.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

1.10.2 Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 2% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.10.3 Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 0,5%;

б) будівлі офісні -   0,5%;

в) будівлі торговельні - 0,5%;

г) гаражі - 0%;

ґ) будівлі промислові та склади – 0,5%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0%;

є) інші будівлі – 0,25%.

 

1.10.4  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 1%;

б) будівлі офісні -   1%;

в) будівлі торговельні - 1 %;

г) гаражі - 1%;

ґ) невиробничі будівлі  та склади – 1%

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 3%;

є) інші будівлі – 1%.

 

1.10.5 Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об'єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

 

1.11. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

1.12. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1
пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Розсошанської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

1.13. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

1.14. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

1.15. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної  громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

1.16. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Розділ 2. Транспортний податок

 

2.1. Платниками транспортного податку на території Розсошанської сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.2.

2.5.. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу,
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                             Секретар сільської ради                      Л.М.Смоляк 

 

 

Розділ 3. Земельний податок (плата за землю)

 

3.1 На території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади платниками земельного податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (четверта група платників), встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу та Додатком 2 цього рішення.

 

3.2 Об'єкти оподаткування земельним податком

земельні ділянки, які перебувають у власності або користування

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3.3 База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

3.4 Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 3.5 цього розділу.

 

3.5 Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

3.5.1Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1,5% від їх нормативної грошової оцінки, а для земельних ділянок в межах населеного пункту зайнятих житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно–будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними, садовими та дачними будинками фізичних осіб – 0,5% від їх нормативної грошової оцінки;

3.5.2Для сільськогосподарських угідь, земель загального користування, пасовищ та сіножатей – 0,5% від їх нормативної грошової оцінки;

3.5.3

 

3.6 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5% відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Хмельницькій області.

 

3.7 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

3.7.1 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

інваліди першої і другої групи та інваліди дитинства;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

учасники Антитерористичної операції;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.7.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара; у селах - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

3.7.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

3.7.4 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

неприбуткові підприємства, установи, організації, також заклади і установи фізичної культури і спорту;

підприємства, установи, організації  комунальної форми власності Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

3.8 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

3.9 Особливості оподаткування платою за землю

Розсошанська сільська ради  встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Розсошанської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

До 25 грудня року включно, що передує звітному, рішення міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки, якщо інше не встановлено окремим законом.

 

 

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Рішення щодо встановлення пільги приймається Розсошанською сільською радою з урахуванням підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу України.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

3.10 Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

3.11 Порядок обчислення плати за землю

3.11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

3.11.3 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

3.11.4 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового  Кодексу.

3.11.5 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.11.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 

3.11.7 Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу та пункту 3.7.1 цього розділу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленомуЗаконом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують

 

 інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

3.12 Строк сплати плати за землю

3.12.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

3.12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

3.12.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

3.12.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

3.13 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

3.14 Орендна плата

3.14.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.14.2 Відділ земельних відносин та екології Розсошанської сільської ради, який укладає договори оренди землі, повинний до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної форми власності обєднаної територіальної громади, подається за формою, затвердженою наказом Мністерства фінансів України від 17.09.2015 року №783.

3.14.3 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.14.4 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.14.5 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.14.6 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.14.7 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

3.14.8 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2                                                                                 

 до рішення сільської ради від 14.06.2016року № 01

 

 

Встановлення ставок єдиного податку

 

 

1.Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Хмельницької області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку

 

2.ою радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників.

 

3.Платники єдиного податку перш груп фізичні особипідприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 0 000 гривень;

Для першої групи платників  встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

 

4. До другої групи платників належать - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у  розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3                                                                                   до рішення сільської ради від 14.06.2016 року № 01

 

Розділ 1. Про збір за місця для  паркування транспортних засобів

 

 

1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на
1 січня податкового (звітного) року.

5.  Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

6. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                         Смоляк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 2

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення земельної ділянки для

будівництва артсвердловини та водонапірної

башти в с. Розсоша вул. Л.Українки

Хмельницького району Хмельницької області

 

   

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку для будівництва артсвердловини та водонапірної башти в с. Розсоша вул. Л.Українки Хмельницького району Хмельницької області.

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 3

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення земельної ділянки для

будівництва артсвердловини та водонапірної

башти в с. Андрійківці вул. Центральна

Хмельницького району Хмельницької області

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку для будівництва артсвердловини та водонапірної башти в с. Андрійківці вул. Центральна Хмельницького району Хмельницької області.

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 4

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про виділення земельної ділянки для

будівництва артсвердловини та водонапірної

башти в с. Нижчі Вовківці Хмельницького

району Хмельницької області

 

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку для будівництва артсвердловини та водонапірної башти в с. Нижчі Вовківці Хмельницького району Хмельницької області.

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 5

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення земельних ділянок для

будівництва артсвердловин та водонапірних

башт в с. Карпівці Хмельницького району

Хмельницької області

 

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельні ділянки для будівництва артсвердловин та водонапірних башт в с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                                            Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 6

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про звернення до обласної ради про

передачу колишньої Корчунецької

школи-інтернат на баланс Розсошанської

сільської ради для оздоровчого дичячого табору

 

 

Керуючись Законом України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Звернутися до обласної ради про передачу колишньої Корчунецької

школи-інтернат на баланс Розсошанської сільської ради для оздоровчого дичячого табору.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                              Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  №  7

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 Про взяття на баланс сільської

ради криниць загального користування

с. Андрійківці та ст. Скібнево

 

 

  Керуючись Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Взяти на баланс сільської ради криниці загального користування в

с. Андрійківці в кількості 19 шт.

 

2. Взяти на баланс сільської ради криниці загального користування в

ст. Скібнево в кількості 2 шт.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Тимошенко О.В.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                            Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 8

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення коштів з місцевого

бюджету на поточний ремонт дороги

місцевого значення(Стрій-Тернопіль-

Кіровоград-Знам’янка) – Ружична

через Жучківці

 

 

  Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України  від 08.06.2016 року“ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 498” та Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Виділити кошти з місцевого бюджету на поточний ремонт дороги місцевого значення(Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка) – Ружична через Жучківці в сумі 300 000. 00 грн.

 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету,  фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Секретар сільської ради                            Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 10

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

1. заяву гр. Волинець Олександра Васильовича щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки гр. Волинець Олександр Васильович площею 0.03 га (берег) для ведення особистого селянського господарства і передати у власність  із земель комунальної власності в с. Ружичанка вул. Садова, 1 Хмельницького району Хмельницької області залишити до вивчення.

- гр. Мосьондз Дмитра Петровича  поставити на чергу і при наявності землі надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки під будівництво на території с. Ружичанка та с. Карпівці  Хмельницького району Хмельницької області.

 

    2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                           Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                             

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14липня 2016 року  № 11

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

      

Про надання  дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України "Про землеустрій", прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,  розглянувши подану заяву та матеріали сесія сільської ради

В И Р I Ш И Л А :

  1. Надати дозвіл гр. Янішевській Галині Омелянівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.85 га; 0.25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0.60 га для ведення особистого селянського господарства в с. Розсоша вул. Набережна, 3 Хмельницького району Хмельницької області.

- Надати дозвіл гр. Шенькарук Галині Григорівні, Круковському Володимиру Григоровичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною площею 0.25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Розсоша вул. Леніна, 28 Хмельницького району Хмельницької області.

-Надати дозвіл гр. Олешко Сергію Петровичу, Олешко Таїсії Антонівні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності орієнтовною 0.22 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Ружичанка вул. Горького, 5 Хмельницького району Хмельницької області.

2. Розроблену у встановленому порядку документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та подати на затвердження чергової сесії сільської ради.  

    3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

Секретар сільської ради                                                  Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 12

дев’ятої сесії сільської ради

VІI скликання

 

    Про затвердження гр. Ремішевська Г.Г.

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі ( на місцевості)

та надання її у власність

 

      Керуючись ст.26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України "Про землеустрiй", прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши документацію із землеустрою , сесія сільської ради,-

В И Р I Ш И Л А :

 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр.  Ремішевській Галині Григорівні земельну ділянку  площею 0,1635 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Вищі Вовківці вул. Леніна, 34  Хмельницького району Хмельницької області.

Передати у власність гр. Ремішевській Галині Григорівні земельну ділянку кадастровий номер (6825087200:03:001:0088)  площею 0.1635 га,  із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) розташованої в с. Вищі Вовківці вул. Леніна, 34Хмельницького району Хмельницької області.

 

Рекомендувати гр. Ремішевській Галині Григорівні зареєструвати право власності на земельну ділянку протягом 1 (одного) року у відповідності до вимог законодавства.

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

                            Секретар сільської ради                     Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2016 року  № 13

дев’ятої  сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо вiдведення земельної  ділянки

та надання її у власність

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України "Про землеустрiй", прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши документацію із землеустрою, сесія сільської рада,-

В И Р I Ш И Л А :

1.  Затвердити гр. Нечипорук Дмитру Юхимовичу проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.0600 га  із земель комунальної власності  для ведення особистого селянського господарства розташованої в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області

2.  Передати у власність гр. Нечипорук Дмитру Юхимовичу земельну ділянку площею 0.0600 га (кадастровий номер 6825087300:01:001:0399) із земель комунальної власності  для ведення особистого селянського господарства розташованої в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.

3. Рекомендувати гр. Нечипорук Дмитра Юхимовича, зареєструвати право власності на земельну ділянку  протягом  1 (одного) року у відповідності до вимог законодавства.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

             

 

Секретар сільської ради                       Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

      УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 14

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення земельної ділянки

під будівництво зони відпочинку в

с. Карпівці.

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку під будівництво зони відпочинку в с. Карпівці.

 Хмельницького району Хмельницької області.

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 15

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 Про виділення земельної ділянки

під охоронну зону артсвердловини

с. Ружичанка Хмельницького району

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку під охоронну зону артсвердловини

с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 16

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про виділення земельної ділянки під

будівництво дитячого майданчику в

с. Ружичанка Хмельницького району

Хмельницької області

 

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку під будівництво дитячого майданчику в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                                            від 14 липня  2016 року  № 17

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про передачу на баланс лінії

електропередач Л - 10 кВ № 85

ТОВ “ НВП “ Струм-сервіс “

 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Смоляк Л.М. про передачу на баланс лінії електропередач Л-10 кВ № 85  ТОВ НВП “ Струм-сервіс “ та керуючись Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

 

1.Передати лінію електропередач Л-10 кВ № 85 на баланс ТОВ “ НВП ” Струм сервіс “.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                              Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 18

девятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації

на будівництво пішохідної доріжки (біля школи)

в с. Ружичанка Хмельницької області“

 

 

  Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Смоляк Л.М. про те, щоб затвердити проектно-кошторисну документацію на будівництво пішохідної доріжки (біля школи) в с. Ружичанка Хмельницької області та керуючись ст. 31 Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та Законом України “ Про регулювання містобудівної діяльності “ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на будівництво пішохідної доріжки (біля школи) в с. Ружичанка Хмельницької області  в сумі 109406.45 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                     Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 19

девятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації

на будівництво пішохідної доріжки (біля стадіону)

в с. Ружичанка Хмельницької області“

 

 

  Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Смоляк Л.М. про те, щоб затвердити проектно-кошторисну документацію на будівництво пішохідної доріжки (біля стадіону) в с. Ружичанка Хмельницької області та керуючись ст. 31 Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та Законом України “ Про регулювання містобудівної діяльності “ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на будівництво пішохідної доріжки (біля стадіону) в с. Ружичанка Хмельницької області  в сумі 105108.43 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                     Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 20

девятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

Про затвердження кошторисної документації

на реконструкцію котельні з установкою

твердопаливного котла “ Корді-КОТВ-250 кВт “

Ружичанського НВК Хмельницького району

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Смоляк Л.М. про те, щоб затвердити про затвердження кошторисної документації на реконструкцію котельні з установкою

твердопаливного котла “ Корді-КОТВ-250 кВт “ Ружичанського НВК Хмельницького району та керуючись ст. 31 Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та Законом України “ Про регулювання містобудівної діяльності “ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  кошторисну документацію на реконструкцію котельні з установкою

твердопаливного котла “ Корді-КОТВ-250 кВт “Ружичанського НВК Хмельницького району в сумі 555000,58 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Секретар сільської ради                     Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 21

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

“Про передидку коштів із загального

фонду бюджету до бюджету розвитку”

 

 

   Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2016 рік “ та бюджетного кодексу України керуючись п. 23 ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Перекинути кошти в сумі 2000000.00 грн.(два мільйони грн. 00 коп.) із загального фонду бюджету до бюджету розвитку.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку Петришина В.І.

 

 

 

Секретар сільської ради                              Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 22

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про затвердження договору

про передачу коштів

 

 

 

    У відповідності до пункту 3 статті 93 Бюджетного кодексу України СЕСІЯ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити на 2017 рік договір про передачу медичної субвенції із сільського бюджету до районного бюджету.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                          Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 23

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про виділення субвенції 1 ДПРЗ ГУ

ДСНС України у Хмельницькій області

 

   Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2016 рік “ та бюджетного кодексу України керуючись п. 23 ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Виділити кошти 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області в сумі 50000.00 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та спецодягу для особового складу частини.

 

2.Просимо проінформувати сільську раду про використані кошти.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                          Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 24

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

 

Керуючись статею 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ 

Статею 12,116,118,121,122 Земельного кодексу україни, Законом України “ Про землеустрій ”, прикінцевими та перехідними поженнями Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності“, розглянувши документацію із землеустрою  

СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності(землі житлової та громадської забудови) в постійне користування Розсошанській сільській раді під обслуговування приміщення будинку побуту за адресою: Хмельницька область Хмельницький район с. Розсоша вул. Центральна, 26 площею 0.1922 га (кадастровий номер 6825087200:01:001:0409).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісіяю з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

 

Секретар сільської ради                          Л.М.Смоляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня  2016 року  № 25

дев’ятої сесії сільської ради

VІІ скликання

 

 

Про виділення земельної ділянки під

будівництво релігійної споруди(Хрест)

при в’їзді в с. Ружичанка Хмельницького

району Хмельницької області

 

   

Керуючись ст.118 Земельного кодексу України частина 7, ст. Закону України “ Про місцеве самоврядування  в України “, ст. 12, 33, 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИЛА :

 

1. Виділити земельну ділянку під будівництво релігійної споруди(Хрест) при в’їзді в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області орієнтовною площею 0.005 га.

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М. Смоляк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь