Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення майданчику сільськогосподарської техніки та допоміжних будівель і споруд за межами населених пунктів Розсошанської сільської ради Хмельницького р

Дата: 15.12.2023 20:41
Кількість переглядів: 112

Фото без опису

Повідомлення

про оприлюднення проекту містобудівної документації, звіту про стратегічну екологічну оцінку та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів

 

На виконання Закону України № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку», Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області оприлюднює проєкт містобудівної документації та звіт про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

«Детальний план території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення майданчику сільськогосподарської техніки та допоміжних будівель і споруд площею 0,5400 га (кадастровий номер 6825087200:06:012:2002), яка розташована за межами населених пунктів на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району, Хмельницької області».

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Підставою для розробки є рішення сільської ради №40-26/2023 від 29.09.2023.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури

громадське обговорення починається з 15.12.2023 по 15.01.2024 включно.

б) способи участі громадськості:

зауваження та пропозиції подаються у письмовому та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

15.01.2024 15:00, приміщення клубу с. Розсоша

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку

Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області, вул. Центральна, буд 4, с. Розсоша, Хмельницький район, Хмельницька область, 31362.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області, вул. Центральна, буд 4, с. Розсоша, Хмельницький район, Хмельницька область, 31362, Контактні телефони: (0382)-67-44-42, електронна пошта: rozsosha@rozsoshanska-gromada.gov.ua

Строки подання зауважень та пропозицій: 15.12.2023 по 15.01.2024 включно.

4 Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Відсутня

Містобудівну документацію та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на офіційному веб-сайті Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області (https://rozsoshanska-gromada.gov.ua/).

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території

для розміщення майданчику сільськогосподарської техніки та допоміжних будівель і споруд за межами населених пунктів Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області

 

 1. Інформація про замовника

Замовником проекту є Розсошанська сільська рада. Поштова адреса: вул. Центральна, буд 4, с. Розсоша, Хмельницький район, Хмельницька область, 31362.

Контактні телефони: 0382 674442

Код ЄДРПОУ: 04402899

КОАТУУ: 6825087201

Голова: Дячок Василь Володимирович

Сайт: https:// rozsoshanska-gromada.gov.ua/

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Підставою для розробки містобудівної документації є Рішення Розсошанської сільської ради №40-26/2023 від 29 вересня 2023 року «Про надання дозволу на розроблення/виготовлення детального плану території гр. Тарасенку О. С.»

Детальний план території розроблений з метою:

- розміщення майданчику сільськогосподарської техніки та допоміжних будівель і споруд на земельній ділянці з к.н. 6825087200:06:012:2002 за межами населених пунктів Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

- охорони і поліпшення стану навколишнього середовища;

- організації транспортного і пішохідного руху;

- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій;

- визначення всіх планувальних обмежень;

- визначення містобудівних умов та обмежень.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Хмельницької області, Схема планування території Хмельницького району, функціональне зонування територій; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка і вертикальне планування території; інженерне обладнання території.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Схема планування території Хмельницького району Хмельницької області. ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» 2016 р.

Проект детального плану території розроблено згідно:

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закону України «Про відходи»;

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Закону України «Про екологічну мережу України»;

Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про рослинний світ»;

Закону України «Про тваринний світ»;

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДСП – 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Цільове призначення проєктованої ділянки: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

 1. Ймовірні наслідки:

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією ДПТ, наступні:

а) для довкілля:

Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих вод, що відводиться з території. ДДП передбачається влаштування септика;

Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів, систематичний вивіз відходів з контейнерів, впровадити роздільне збирання ТПВ.

Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території детального плану.

Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є технологічне обладнання, автотранспорт. Оскільки житло розміщене на значній відстані від території проектування ДДП, проектні рішення ДДП не мають впливу на здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території детального плану об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Детального плану, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки стратегічної екологічної оцінки. Загальною альтернативою ДДП Детального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін ДПТ з точки зору екологічної ситуації;

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу ДПТ на складові довкілля та на стан здоров’я й добробуту населення;

 • моніторинг фактичного впливу впровадження ДПТ на довкілля.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації і відповідно до частини четвертої статті 2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» одночасно є Звітом про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля та здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) визначення екологічних проблем, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, що передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Пропозиції та зауваження подаються до:

Розсошанська сільська рада. Поштова адреса: вул. Центральна, буд 4, с. Розсоша, Хмельницький район, Хмельницька область, 31362.

Контактні телефони: 0382 674442

Сайт: https:// rozsoshanska-gromada.gov.ua/

Строк подання зауважень та пропозицій (відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»): з 15 грудня 2023 року до 30 грудня 2023 року включно.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь