Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Розсошанської сільської ради

Дата: 22.11.2021 12:59
Кількість переглядів: 2937

З метою створення опорного  закладу освіти, забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи оголошується КОНКУРС на визначення опорного закладу освіти

Конкурс проводиться в три етапи:

- І етап – оголошення конкурсу – 22 листопада 2021 року;

- ІІ етап – подання заявок закладами загальної середньої освіти на участь у конкурсі до 04 грудня 2021 року головному спеціалісту з питань освіти та культури (каб. 306)

- ІІІ етап – визначення переможців конкурсу - не пізніше 14 грудня 2021 року.

                           Додаток 1

                                                                                            до рішення одинадцятої сесії VІІІ скликання

                                                                                            Розсошанської сільської  ради                   

                                                                                            № 18 від 12.08.2021 року

 

 

Порядок проведення конкурсу

на визначення опорного закладу освіти

Розсошанської сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Розсошанської територіальної громади (далі – конкурс).

2. Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого відповідно до вимог законодавства.

3. Метою конкурсу є:

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації.

4. Основним завданням конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу здобуття повної загальної середньої освіти, підвищення її якості, підтримку та створення умов для роботи педагогічних кпрацівників; зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює Розсошанська сільська рада.

 

ІІ. Порядок проведення конкурсу

1.Конкурс проводиться у три етапи:

- І етап – оголошення конкурсу;

- ІІ етап – подання упродовж 10 робочих днів після оголошення конкурсу заявок закладами загальної середньої освіти на участь у конкурсі;

- ІІІ етап – визначення переможців конкурсу.

2. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти Розсошанської сільської ради, які мають в своїх закладах освіти не менше 200 учнів та здійснюють підвіз учнів,  працівників закладу до місця навчання, роботи та в зворотному напрямку.

 

3. Для участі у ІІ етапі закладам освіти необхідно подати до  Розсошанської сільської ради заявку про участь у конкурсі довільної форми, до якої додаються такі документи:

1) пропозиції щодо створення опорного закладу освіти та/або його філій;

2) план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному закладі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких населених пунктів  планується підвезення учнів до опорного закладу; маршрути підвезення учнів та працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу освіти;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадкових місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами );

- результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація допрофільної підготовки і профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання за наявності дітей з особливими потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад тощо;

3) опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток педагогів тощо).

4. Інформація про початок, умови конкурсу та подані на конкурс матеріали розміщуються на офіційному сайті Розсошанської сільської ради.

5. Розсошанська сільська рада з метою узагальнення інформації щодо створення опорних закладів освіти упродовж 10 календарних днів:

- проводить аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу закладів освіти;

- вивчає стан впровадження профільної освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;

- прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

- організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.

 

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія у своїй роботі керується законодавством України та цим Порядком.

2. Формою роботи комісії є засідання. Роботу комісії організовує її голова.

3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання у діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

4. Члени конкурсної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії, брати участь в обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії, висловлювати окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії.

5. Комісія розглядає пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам проведення конкурсу, приймає рішення за результатами роботи, готує висновки з визначення переможця конкурсу.

6. Комісія перевіряє достовірність наданої учасниками конкурсу інформації; має право відмовити претенденту в участі у конкурсі на підставі невідповідності вимогам конкурсу.

7. Комісія організовує роботу на громадських засадах.

8. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

9. Рішення комісії з визначення переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсу

1. Визначення переможця конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс (додається).

2. Подані матеріали на конкурс оцінюються за такими критеріями:

 

Назви критеріїв

Оцінювання за критеріями

0-5 балів

6-10 балів

 

Наявність філій опорного закладу освіти

0-1 

2  і більше

 

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200-250 осіб

Більше 250 осіб

 

Кількість класів на паралелі (в т.ч. у старшій школі)

Один

Два і більше

 

Середня наповнюваність класів

До 20 осіб

20 і більше

 

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

 

Наявність факультативів, спецкурсів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

 

Вивчення іноземної мови

Одна

Дві

 

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

 

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу

До 50%

50% і більше

 

Якісний склад педагогів (категорія, педагогічне звання тощо)

До 50%

50% і більше

 

Використання проєктної потужності закладу

30-50%

Більше 50%

 

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

 

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

 

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування туалетів, спеціального обладнання тощо

 

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивного залу та інших

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

 

Наявність актового залу

У пристосованому приміщенні

Так

 

Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

До 30%

Понад 30%

 

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище (не менше 80%)

 

Наявність мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом

Швидкість до 30 Мбіт/с

Швидкість 30-100 Мбіт/с

 

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію, наявні багатофункціональні площадки з штучним покриттям тощо

 

Використання інвестиційних технологій в освітньому процесі

Використовуються елементи технологій

Використовуються 3 і більше технологій

 

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера та інше)

Відсутні одна або кілька складових

Так

 

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Так

 

Термін проведення останнього капітального ремонту

Змістовний

Змістовний, спрямований на впровадження інновацій, відповідає вимогам часу

 

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

Окремі відрізки потребують капітального ремонту

Дороги з твердим покриттям або потребують часткового ремонту

 

Наявність транспортних одиниць для здійснення підвезення учнів закладу

Один транспортний засіб

Два і більше, обладнані для перевезення осіб з особливими освітніми потребами

 

Організація позашкільної, гурткової   роботи

1 напрям

2 і більше напрями діяльності

 

 

 

 

 

3. Підсумки конкурсу визначаються за загальною сумою балів згідно з критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс.

4. Висновок та рішення комісії з визначення опорного закладу освіти подаються до Розсошанської сільської ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

5. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

                      Додаток 3

                                                                                            до рішення одинадцятої сесії VІІІ скликання

                                                                                            Розсошанської сільської  ради                   

                                                                                            № 18 від 12.08.2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про опорний заклад освіти

Розсошанської сільської ради

 

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного закладу освіти Розсошанської сільської ради і розроблене відповідно до «Положення про опорний заклад освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 , зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 56 від 27.01.2021 року.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) засновник – Розсошанська сільська рада;

2) мотивуючий простір - зовнішній та внутрішній дизайн будівлі закладу освіти (класів, коридорів, зони відпочинку, спортивного та актового залу, бібліотеки, їдальні, санітарних приміщень), створений із застосуванням сучасних технологій, малюнків, графіків тощо;

3) новий освітній простір - сукупність умов, засобів та технологій, що утворюють безпечне освітнє середовище із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у процесі здобуття освіти, у тому числі новітніх технологій енергоефективності, дизайну, архітектури будівель, споруд та території закладів освіти;

4) освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

3.  Опорний заклад освіти є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку. Опорний заклад здійснює підвіз здобувачів освіти та його працівників до місця навчання. роботи і в зворотному напрямку та/або має у своєму складі філії.  Опорний заклад може мати у своєму складі одну або декілька філій. Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинна становити не менш як 200 осіб.

Філія опорного закладу освіти не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також (за рішенням засновника)  може забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Написання найменування опорного закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства. Найменування філії повинно вказувати на приналежність до опорного закладу освіти, у складі якого вона утворена.

4. Опорний заклад освіти та його філії утворюються з метою:

створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття початкової, базової та повної загальної середньої  освіти;

створення  у філіях умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти (за окремим рішенням засновника), зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти та їх філіях ресурсів, їх модернізації.

Завданнями опорного закладу освіти та його філій є створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

Виконання завдань опорного закладу освіти та його філій можливе шляхом створення нового освітнього простору, що передбачає:

створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладу освіти;

забезпечення енергоефективності будівлі закладу освіти;

забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;

використання матеріально-технічної бази закладу освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

Формування нового освітнього простору здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінрегіоном, зокрема щодо розроблення проектів будівництва закладів освіти та їх філій.

5. Засновник для прийняття рішення про утворення опорних закладів освіти та/або його філій:

проводить аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління, з урахуванням методичних рекомендацій МОН та Мінрегіону;

вивчає стан впровадження профільної середньої освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;

прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та/або їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та/або їх філій.

6. Засновник присвоює закладу загальної середньої освіти статус опорного за результатами конкурсу, проведеного відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

7. Засновник приймає рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій відповідно до законодавства, в якому зазначаються:

особливості організації освітнього процесу в опорному закладі освіти та його філіях;

порядок організації підвезення здобувачів освіти і працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків опорного закладу освіти та його філій;

питання забезпечення сучасною матеріально-технічною базою опорного закладу освіти та його філій;

інші питання діяльності опорного закладу освіти та його філій.

8. Опорний заклад освіти , його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу освіти, положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного кодексу УкраїниГосподарського кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, цього Положення, інших нормативно-правових актів та  затверджуються засновником опорного закладу освіти відповідно до норм чинного законодавства.

9. Засновник утворює, ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) опорний заклад освіти та його філії (у тому числі шляхом реорганізації закладів освіти, що належать до сфери його управління) відповідно до вимог законодавства.

10. Зарахування (переведення) здобувачів освіти до опорного закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного закладу освіти. Випускникам опорного закладу освіти та його філій відповідний документ про освіту видається опорним закладом відповідно до законодавства.

11. Опорний заклад освіти та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України “Про освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу.

Відповідно до наказу директора опорного закладу освіти у складі філії можуть утворюватися з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджує МОН.

12. Освітній процес в опорному закладі освіти та його філіях організовується відповідно до освітньої програми (освітніх програм) опорного закладу освіти.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу освіти, які забезпечують освітній процес в опорному закладі освіти та його філіях, визначається директором опорного закладу освіти відповідно до законодавства.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) і режим роботи опорного закладу освіти та його філій визначаються рішенням педагогічної ради закладу та затверджуються директором опорного закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою закладу та  навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу освіти та його філій складається відповідно до навчального плану і затверджується директором опорного закладу освіти.

13. Керівництво опорним закладом освіти здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу освіти здійснює повноваження, визначені Законом України “Про освіту”, «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства та статутом опорного закладу освіти.

Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, статуту опорного закладу освіти та положення про філію.

У разі відсутності в штатному розписі  посади завідувача філії, керівник опорного закладу освіти  може покласти виконання обов’язків завідувача філії на одного з учителів з доплатою відповідно до законодавства.

14. Опорний заклад освіти повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами природничо-математичного спрямування та лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

Засновник опорного закладу забезпечує підвезення здобувачів освіти, працівників до зазначеного закладу і у зворотньому напрямку відповідно до законодавства.

15. Опорний заклад освіти та його філії мають штатний розпис, що розробляється і затверджується директором опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН та погоджується засновником закладу освіти.

16. Фінансування опорного закладу освіти та його філій здійснюється засновником відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

7. Опорний заклад освіти може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти та має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь