Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

ЗВЕРНЕННЯ до директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата: 13.04.2021 13:25
Кількість переглядів: 8299

 

УКРАЇНА

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

31362, с. Розсоша вул. Центральна, 4 Хмельницька область Хмельницький район

тел. (038) 67-44-42, Email: rozsoshasilrada@gmail.com

№ 481 від 12.04.2021 року                                             

 

Директору

Департаменту природних ресурсів та

екології

Хмельницької обласної державної

адміністрації

п. Дзюблюк Т.В.

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,3863 га, кадастровий номер 6825087300:03:003:0340, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

Загальні положення

 

1. Замовник СЕО

Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області (31362, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Розсоша, вул. Центральна, буд. 4).

ЄДРПОУ: 04402899

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 1,3863 га, кадастровий номер 6825087300:03:003:0340, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території розроблений на замовлення Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області відповідно до рішення №108 від 05 лютого 2021 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки».

В проекті опрацьовано планувальне рішення та використання території загальною площею 1,3863 га. Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14 липня 2020 року територія належить гр. Вужинському І.А. з кадастровим номером 6825087300:03:003:0340.

Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Територія, на яку розробляється детальний план території належить до земель Розсошанської сільської ради.

Розсошанська сільська рада – адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Хмельницькому районі Хмельницької області. Адміністративний центр – село Розсоша.

Територія ради: 50,21 км².

Населення ради: 2 037 осіб (станом на 2001 рік).

Територією ради протікає річка Вовк.

Хмельниччина розташована на стику двох історико-географічних регіонів – Правобережжя і Західної України. Клімат помірно-континентальний з м'якою зимою (середня температура січня −5 °C) і теплим, вологим (середня температура липня +19 °C) літом. Кількість опадів, 70 % яких припадає на теплий період, становить 500-640 мм на рік. Поверхня області в основному становить полого-хвилясту лесову рівнину. На півночі регіону розташована Поліська низовина (з абсолютними висотами до 240 м), на північному заході – Волинська, у центрі – Придніпровська (до 380 м) і на півдні – Подільська (до 400 м) височини. В області знаходяться верхні течії річок Горинь, Случ і Південний Буг, що визначають природний вигляд районів Полісся і Поділля.

Територією області течуть 120 річок завдовжки понад 10 км кожна. Найбільшими є Дністер (довжина в межах області 160 км) із притоками Збруч, Смотрич, Ушиця; Південний Буг (довжина в межах області 120 км) із притоками Бужок, Вовк, Іква; річки Дніпровського басейну – Горинь, Случ, Хомора.

У геоморфологічному відношенні досліджувана ділянка відноситься до району Східно-Подільського (Хмельницького) плато. Безпосередньо ділянка розташована в межах долини струмка. Поверхня ділянки з нахилом на схід, південний-схід. Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 326,8 м до 339,4 м.

На глибину буріння до 6,0 м залягає товща сучасних та четвертинних відкладів.

За результатами польових та лабораторних досліджень, із врахуванням віку, генезису, фізико-механічних характеристик ґрунтів та матеріалів інженерно-геологічних досліджень на суміжних ділянках, згідно ДСТУ Б.В-2.1-2-96 "Ґрунти. Класифікація", ДСТУ Б.В.2.1-5-96 "Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробовувань" виділені наступні інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

ІГЕ 1. Насипний ґрунт (tІV), представлений відвалами природного ґрунту - суглинку тугопластичного, нерівномірно влежаний, жовто-сірий;

ІГЕ 2. Рослинний ґрунт (еІV), суглинок напівтвердий, з корінням рослин, слабогумусований, темно-сірий;

ІГЕ 3. Суглинок напівтвердий (edIII-IV) з прошарками піску пилуватого, зі слідами озалізнення, жовто-сірий;

ІГЕ 4. Суглинок напівтвердий (edIII-IV) однорідний, запісочений, зі слідами озалізнення, сірий.

Проектом детального плану території передбачено зміну цільового призначення та влаштування на цій території ангарів для складування матеріалів та допоміжних приміщень.

Конфліктних інтересів суміжних з відведеною ділянкою територіальних громад, щодо забудови та використання території, водо- та енергозабезпечення, охорони довкілля не визначено.

 

4. Ймовірні наслідки

а) Розробка Проекту детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Проект розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від автотранспорту буде незначним та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар будуть мінімальними (ущільнення, перенесення) зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

– проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

– інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

– проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

– інженерний благоустрій території – санітарне очищення.

Житлові будинки, будівлі та споруди громадського призначення на території відсутні. В цілому в даний час стан навколишнього середовища території проектування можна оцінити як задовільний.

б) Безпосередньо на території опрацювання та в околицях с. Розсоша відсутні об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини.

в) Зважаючи на географічне положення населеного пункту та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

2. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

 

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– дані моніторингу стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як проект детального плану, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту;

– налагодження централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж території проектування, вулиць та доріг.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документу державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються документу державного планування;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Розсошанська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області (31362, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Розсоша, вул. Центральна, буд. 4).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,3863 га, кадастровий номер 6825087300:03:003:0340, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

Сільський голова                 Василь ДЯЧОК


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь